อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คลังคาดลงทะเบียนเก็บตกคนจนจ่อทะลุ 1.5 ล้านคน

คลังคาดลงทะเบียนเก็บตกคนจนจ่อทะลุ 1.5 ล้านคน หลังคนแก่ พิการ ป่วยแห่สมัคร พร้อมลงนามร่วมมือ 11 หน่วยงานรับมือลงทะเบียน พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.23 น.

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดการเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีมากกว่า 1.5 ล้านราย สูงกว่าเป้าหมายที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 1 ล้านราย หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบว่ามีผู้เข้าข่ายลงทะเบียนแล้ว 1.1 ล้านคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 2.6 แสนคน ผู้พิการ 9.1 หมื่นคน ผู้ป่วยติดเตียง 2.1 หมื่นคน และผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบแรก 6.8 แสนคน“ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ทำประชาชนถึง 4 ครั้ง และมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเตรียมส่งมาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 60 ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังเปิดให้ลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จนถึง 31 ก.ค. 61 โดยคาดว่าอาจจะมีผู้มาลงทะเบียนถึง 1.5 ล้านคน ซึ่งหลังจากปิดลงทะเบียนและมีการตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วกรมบัญชีกลางจะมีการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ โดยได้รับสวัสดิการเหมือนกับผู้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้คลังได้มีงบประมาณเตรียมพร้อมไว้แล้ว”
 
นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในยอดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 60 กับ 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12