อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ไวโป้ปรับการพัฒนานวัตกรรมไทยดีขึ้น7อันดับ

ไว้โป้ประกาศจัดอันดับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของไทยอยู่ที่ 44 จาก 126 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น 7 อันดับ พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.27 น.

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า  ขณะนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป้) ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนลของสหรัฐฯ และสถาบันด้านการบริหารธุรกิจของสิงคโปร์  ได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 61 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ  ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 126 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ ไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 มาเป็นอันดับที่ 44  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง จากผลของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
 
 “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการส่งเสริม การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และการป้องกันและปราบปรามการละเมิดต่อเนื่อง รวมถึงการเน้นความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จนเกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นและเป็นที่มาของการรับการปรับอันดับโลกให้ดีขึ้น”
 
สำหรับการประเมินตัวชี้วัดมี 80 ตัว เช่น  ในส่วนที่ข้องกับนโยบาย การเมืองและกฎหมาย, ทุนมนุษย์และการวิจัย,  อินฟราสตัคเจอร์, สถานะทางการตลาด,  การดำเนินธุรกิจ,  ตลอดจนการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานสร้างสรรค์  ที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆ นั้น  ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศผู้นำในหลายด้าน เช่น การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ (ไทยอยู่อันดับที่ 6)  การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (ไทยอยู่อันดับที่ 8) และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ไทยอยู่อันดับที่ 11)
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8