อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

กพท.เพิ่มช่องขึ้นทะเบียนโดรน ผ่านเว็บไซต์16ก.ค.นี้

กพท. เพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนโดรนผ่านเว็บไซต์  ดีเดย์ 16 ก.ค.นี้ รับรองผลการพิจารณาภายใน 15 วัน   ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.23 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)แจ้งว่า กพท. พร้อมให้บริการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่ 16 ก.ค.นี้เป็นต้นไป  เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้โดรนที่มีจำนวนมาก ช่องทางใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่เปิดรับขึ้นทะเบียนทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานของกพท.

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/uav ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป โดยต้องกรอกคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมแนบเอกสารตามข้อกำหนดเพื่อประกอบการยื่นคำขอ สามารถทำได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนจะได้รับใบอนุญาตภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  อย่างไรก็ตามผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาต เงื่อนไขในการใช้โดรน หรือ ตรวจสอบพื้นที่ห้ามบินโดรน ได้จากทางเว็บไซต์ของกพท. 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6