อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 ตุลาคม 2564

พับท่าเรือปากบารา-ท่าสงขลา

รัฐบาลไฟเขียวพับแผนท่าเรือน้ำลึกปากบารา-สงขลา หลังถูกต่อต้านหนักไม่อยากสร้างความขัดแย้ง ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหลวหากไม่กระตุ้นเศรษฐกิจส่งออก-นำเข้าสินค้า หวั่นมาเลเซียฮุบเค้กเกทเวย์ปีนัง-ช่องแคบมะละกา พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.12 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม (คค.)  แจ้งว่า  รัฐบาลตัดสินใจสั่งชะลอโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  รมช.คมนาคม เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า(จท.)  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเพื่อลดความขัดแย้งภายในพื้นที่  รวมถึงลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ห่วงเรื่องผลกระทบกับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ 

โดยที่ผ่านมาขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของโครงการถูกต่อต้านจากชาวบ้านหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรอิสระ (NGO) จนไม่สามารถเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบหรือ ค.1 (Public Scoping)  จึงเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปไม่ได้   คือการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและจัดทำรายงาน หรือ ค.2  (Public Assessment)  รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและทบทวนรายงาน หรือค.3 (Public Reviewing)จนไม่สามารถสรุปรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ได้   ประกอบกับรัฐบาลต้องการให้ลดความขัดแย้งของคนในพื้นที่ด้วยหลังจากนี้จท.จะเจราจาบริษัทที่ปรึกษาเพื่อชำระค่าใช้จ่ายการศึกษาโครงการตามที่เกิดขึ้นจริงจากวงเงินเต็มอยู่ที่ 115 ล้านบาท
 
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า  นายไพรินทร์ ได้สั่งการใจท.จัดทำแผนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกด้านฝั่งตะวันตกในพื้นที่อื่นแทนปากบาราแต่ที่ผ่านมาได้ศึกษามาหลายรอบแล้วโดยเฉพาะท่าเรือจ.ระนองฝั่งทะเลอันดามันไม่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องร่องน้ำที่ลึกเพียง9 เมตร รองรับเรือบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ได้แตกต่างจากปากบารามีร่องน้ำลึกอย่างน้อย 14เมตร  แผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคงสูญเปล่าหากไม่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำได้  เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าและส่งออกเป็นหนึ่งในแกนหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกทั้งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ต้องพึ่งท่าเรือเป็นหลักเพื่อกระจายไปประเทศปลายทางทั่วโลก

นอกจากนี้คาดว่ารัฐบาลจะสั่งชะลอแผนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถผ่านค.1 เพราะโดนต่อต้านจากคนในพื้นที่เช่นกัน  อีกทั้งยังมีการปลุกกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าที่กลัวว่าจะมาพร้อมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาอีกด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32