อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ครม.เคาะเก็บแวตออนไลน์ตปท.

ครม.เห็นชอบจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ที่ให้บริการจำหน่ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์มาในไทย อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.05 น.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออีบิสิเนสในต่างประเทศ ที่ให้บริการจำหน่ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์มาในไทย โดยมีรายได้ตั้งแต่ปีละ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการขายสินค้าในประเทศ โดยสาระสำคัญได้วางหลักเกณฑ์จัดเก็บแวตจากผู้ประกอบการที่อยู่นอกประเทศทั้งผู้ที่จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือตัวกลางที่เป็นช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กูเกิ้ล หรืออะเมซอน เป็นต้น เพื่อให้การจัดเก็บแวตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า กฎหมายในปัจจุบันได้กำหนดไว้ว่า คนที่ซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนว่าจะเอาสินค้ามาจ่ายแวต แต่ในทางปฏิบัติไม่มีใครไปแจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าซื้อของจากต่างประเทศมาเพื่อจ่ายแวต ขณะที่ตัวบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแพล็ตฟอร์มในต่างประเทศก็ไม่เสียแวต เพราะไม่ได้อยู่ในศไทย จึงออกพ.ร.บ.มากำหนดให้บริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือแพล็ตฟอร์มในต่างประเทศ ต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในไทย  และต้องมาตั้งบริษัทตัวแทนในไทยเพื่อจ่ายแวต 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16