อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ศก.ไทยสดใสหนุนสินเชื่อธุรกิจกรุงไทยพุ่ง

ธนาคารกรุงไทยโกยกำไรสุทธิไตรมาส 2 กว่า  7,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.35%  หลังตั้งสำรองหนี้สูญลดลง 6,769 ล้านบาท  ขณะที่สินเชื่อทุกกลุ่มถีบตัวขึ้นทั้งรายใหญ่- ภาครัฐ- รายย่อยสอดรับจีดีพีโต ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.08 น.

นายผยง ศรีวณิช กรรมการจัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  ผลดำเนินงานไตรมาส 2 กำไรสุทธิ ที่ 7,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  139.35%  จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญอยู่ที่ 6,769 ล้านบาท ลดลง 51.22%   โดยสินเชื่อของธนาคารเติบโตดี สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากรายได้ภาคเกษตรที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนทยอยฟื้นตัว การใช้จ่ายภาครัฐ ท่องเที่ยวขยายตัวดี 

ขณะที่กำไรสุทธิของธนาคารในช่วงครึ่งแรกของปีนี้(ม.ค.-มิ.ย.) อยู่ที่ 14,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  23.28%   โดยสินเชื่ออยู่ที่ 1,959,549 ล้านบาท เติบโต 1.1%  จากสิ้นปีก่อน ขณะที่เงินฝากอยู่ที่ 2.04 ล้านล้านบาท  ลดลง 1.47%  จากเงินฝากประจำที่ครบกำหนด และเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ทั้งนี้ธนาคารรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ในไตรมาส 2ไว้ที่  123.54%  ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อนที่ 121.71%  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ระมัดระวัง สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ อยู่ที่ 17.61%  เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ 17.45%  โดยเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ส่วนหนี้ด้อยคุณภาพของธนาคาร ไตรมาส 2  อยู่ที่ 110,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น7.32%  จากสิ้นปีก่อน โดยมีอัตราส่วนหนี้ด้อยคุณภาพ (Gross NPLs Ratio) อยู่ที่ 4.52 % เพิ่มขึ้น 4.19%  เมื่อสิ้นปีก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมในบางอุตสาหกรรม และธนาคารได้มีการจัดชั้นเชิงคุณภาพ  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง การดำเนินงานของธนาคารมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดีขึ้น ภาคลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าความต้องการสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 2  ซึ่งธนาคารมีความพยายามที่จะผลักดันให้สินเชื่อขยายตัวตามแผนที่วางไว้ 6-7% รวมทั้งจะรักษา Coverage Ratio ไว้ในระดับที่มั่นคง และดูแลลูกค้าสินเชื่ออย่างใกล้ชิด

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17