อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

พาณิชย์ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

พาณิชย์”เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสั่งพาณ้ชย์จังหวัด ลงพื้นที่ฝึกอบรมเกษตรกรใช้การตลาดนำการผลิตป้องกันผลผลิตล้นตลาด ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.18 น.

 นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ค. 61 กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ทำการฝึกอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสร้างทักษะและส่งเสริมการวางแผนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิตที่กระทรวงฯ ส่งเสริม ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
 
 “ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด และยังได้เข้าไปช่วยในการเชื่อมโยงตลาด เพิ่มช่องทางในการขาย มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น” 
 
นายสนธิรัตน์  กล่าวว่า กระทรวงฯ  ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนการรับสมัครร้านค้ารายย่อยให้เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” รับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยตั้งเป้าให้ได้ 100,000 ร้านค้า เพื่อช่วยในการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตร เพราะจะได้มีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเดิมที่มีอยู่ 4 หมื่นแห่ง และร้านค้ารายย่อยที่รับชำระค่าสินค้าผ่านแอปฯ 
 
ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอี ให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งการจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือเครือข่ายธุรกิจม็อค บิซ คลับ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และพัฒนาให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าด้วย โดยจะช่วยผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในเว็บไซต์ของดีทั่วไทย และหากมีความเข้มแข็ง ก็จะผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป 
 
 “การดำเนินการดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ชุมชนมีการเติบโต และจะมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในที่สุด”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19