อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

มหาลัยเอกชนแห่ปิดสาขาเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตร์รอวันตาย หลายมหาวิทยาลัยแห่ปิดหลักสูตร ชี้เด็กเมินอ้างไม่ตรงความต้องการของนายจ้าง ด้านเอกชนแห่ปรับหลักสูตรเน้นอี-คอมเมิร์ซ-สตาร์ทอัพ –ธุรกิจเกมส์ ตอบสนองความต้องการกระแสโลก จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 13.46 น.

นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการปิดคณะเศรษฐศาสตร์ หลังจากนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนน้อยลงต่อเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยังเปิดสอนก็มีเด็กนักศึกษาสมัครเข้าเรียนลดลง ปีละ20-40%   เนื่องจากเด็กที่จบการศึกษาในคณะดังกล่าวประเมินว่าสมัครงานยาก เพราะนายจ้างต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า  เช่น ธนาคารก็จะเน้นสาขาบัญชี หรือการเงิน การธนาคาร เป็นต้น  ดังนั้นหลายมหาวิทยาลัยได้ปรับหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ที่เรียนสาขาต่างๆ
 
ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนมากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขัน เช่น การลดค่าเทอมลง20-30%  และการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กให้มากที่สุด เช่น สาขาด้านอี-คอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์, หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือสตาร์ทอัพ  รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล, ธุรกิจเกมส์ และสาขาอื่นๆ เป็นต้น  เนื่องจากเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแนวคิดที่จะไปเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการเป็นลูกจ้างของบริษัท
 
“ตอนนี้เด็กไม่ค่อยอยากเรียนสาขาที่เป็นศาสตร์แม้ว่าหลายๆสาขาได้รับความนิยมมากในอดีต  โดยเฉพาะ นิเทศศาสตร์ แต่ปัจจุบันสื่อต่างๆค่อนข้างซบเซามากแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการเปิดกิจการจำนวนมากก็ตาม ส่วนเรื่องของอี-คอมเมิร์ซนั้นถือว่าค่อนข้างมาแรงมากสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ หรือด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพก็จะมีความต้องการตามที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องของภาษาต่างๆก็ยังได้รับความสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น สาขาภาษาเกาหลี, อาหรับ, ญี่ปุ่น เป็นต้น”

 
 
นางเสาวณีย์ กล่าวว่า ตอนนี้วิชาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นความรู้พื้นฐานแล้ว สำหรับการเรียนการสอน เนื่องจากยังมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและใช้ในงานเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาค เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนคงมีการเปิดสาขาเศรษฐศาสตร์ไม่กี่แห่งแล้ว หนึ่งในนี้ก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้า ขณะที่มหาวิทยาลัยภาครัฐก็จะมีธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น”
 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายๆมหาวิทยาลัยจะปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วแต่ในความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าผู้ที่จบด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรง จะมีมูลค่าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านต่างๆทั้งการเมือง บริษัทและเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เพราะปัจจุบันเริ่มมีผู้จบการด้านนี้ค่อนข้างน้อยมาก
 
นางเสาวณีย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นหลังจากแนวโน้มจำนวนเด็กใหม่เริ่มลดลง เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีบุตรไม่มากและหลายคนก็ยังครองตัวเป็นโสดโดยไม่มีการแต่งงาน ซึ่งต่างจากประชากรในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีปริมาณมากขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือในการขยายหลักสูตรเอ็มบีเอไปยังเมืองย่างกุ้ง และได้ขยายหลักสูตรเพิ่มไปยังเมืองมัณฑะเลย์  และยังมีแผนขยายเพิ่มไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอื่นๆ ทั้ง สปป.ลาว เวียดนามและกัมพูชา เป็นต้น
 
ด้านนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) กล่าวว่า ค่อนข้างเสียใจอย่างมากที่หลายๆมหาวิทลัยมีการปิดการเรียนการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์หลังจากที่มีเด็กเข้ามาเรียนน้อย แต่ยีนยันว่าสาขาเศรษฐศาสตร์ยังมีความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอยู่ และเชื่อว่าผู้ที่จบด้านนี้และมีศักยภาพยังคงเป็นที่ต้องการของหลายๆองค์กร

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 18.63K