อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มจ่ายวันนี้ บัตรคนจนสูงวัยได้เพิ่มอีก50-100บ.

กรมบัญชีกลางประเดิมจ่ายวันนี้  สวัสดิการให้คนผู้สูงอายุ 50-100 บาทต่อเดือน 3.66 ล้านราย 673 ล้านบาท แนะวิธีกดใช้เงินสดจากตู้เอทีเอ็มกรุงไทยได้เลย พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.25 น.

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 60 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายตั้งแต่เดือนก.ค.–ก.ย.61แล้ว โดยผู้มีสิทธิที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท
 
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน กรณีตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนวันจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ เป็นวันทำการก่อนวันหยุดราชการ สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 ส.ค.นี้ โดยผู้มีสิทธิที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.61 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ  2 เดือน คือ เดือนก.ค.–ส.ค.และผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.61 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ 1 เดือน เฉพาะเดือนส.ค.

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุฯ มีผู้ได้รับทั้งสิ้น 3.66 ล้านราย เป็นเงิน 673.21 ล้านบาท โดยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ของเดือนก.ค.และเดือนส.ค.ได้นำมาจากบัญชีกองทุนผู้สูงอายุสำหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย และสาขาธนาคารกรุงไทย กรณีมีเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมา สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้
 
สำหรับผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถอนเงินสดเป็นครั้งแรกจะต้องใช้รหัส 6 หลัก เพื่อทำรายการถอนเงิน โดยรหัสดังกล่าว คือเลขประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้ายบนหน้าบัตร ผู้มีสิทธิจะต้องเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมจากตู้เอทีเอ็ม หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยก่อน จึงจะสามารถถอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยเงินขั้นต่ำที่จะถอนจากเอทีเอ็มคือ 100 บาท และควรเก็บรักษารหัสไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยด้วย
 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25