อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

ตั้งธงใบขับขี่จยย.ว่อนปีละ1ล้านใบ

“คมนาคม” เล็งเพิ่มจำนวนทำใบขับขี่ จยย. มากขึ้นจากเดิม 5-6 แสนใบต่อปี เป็น 1 ล้านใบต่อปี พร้อมชวนให้ผู้มีใบขับขี่ จยย. ตลอดชีพ 5 ล้านใบทั่วประเทศ อบรมทักษะความรู้ด้านขับขี่เพิ่ม พร้อมเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 15.46 น.

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค.61 จะประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ (จยย.) ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างมาตรการลดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ จยย. ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่รถ จยย. ตัวรถ จยย. ถนน สภาพแวดล้อม กฎหมาย และด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ จยย. ก่อนเสนอร่างมาตรการดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม เดือน ก.ย.61 และเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เดือน ต.ค.61 เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีรถจดทะเบียนทุกประเภทรวม 37 ล้านคันทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นรถ จยย. 21 ล้านคัน มีใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่) 13 ล้านใบ ที่เหลือ 8 ล้านใบยังไม่มีขับขี่ ทั้งนี้จากการพิจารณาข้อมูล พบว่า มีผู้มาทำใบขับขี่รถ จยย. ปีละ 5-6 แสนใบ ดังนั้นหากจะทำให้ 8 ล้านใบที่ยังไม่มีขับขี่ได้มีใบขับขี่ ต้องใช้เวลาถึง 16 ปี ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้คงต้องขยายการทำใบขับขี่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1 ล้านใบต่อปี ด้วยการเพิ่มสถานที่จัดอบรมใบขับขี่ เปลี่ยนวิธีจัดอบรมเป็นออนไลน์ เพื่อประหยัดเวลา ขยายเวลาให้บริการ จากเดิมในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.30-16.30 น. อาจขยายเวลาปิดถึง 21.00 น. ให้บริการช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือใช้สถานที่บริษัทจำหน่ายรถเอกชน เช่น โตโยต้า และฮอนด้า ในการสอบภาคปฏิบัติทดสอบการขับขี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ ขบ. เข้ามาดูแล และต้องได้รับการรับรองจาก ขบ. ด้วย

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีใบขับขี่รถ จยย. ที่เป็นใบแบบตลอดชีพ ซึ่งมีประมาณ 5 ล้านใบทั่วประเทศจากทั้งหมด 13 ล้านใบ ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ บางรายอาจจะไม่ได้มีขับขี่รถ จยย. มาประมาณ 20 ปีแล้ว หากกลับมาขี่รถ จยย. อีกครั้ง อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะอาจมีข้อจำกัดด้านร่างกายที่ไม่พร้อม เช่น สายตาบอดสี สายตาไม่ดี และพร่ามัว เป็นต้น ดังนั้น ขบ. ต้องเชิญชวนให้คนกลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มทักษะความรู้ด้านการขับขี่รถ จยย. ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ขับขี่ได้ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎจราจรปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเอง และผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ตามบุคคลกลุ่มนี้ไม่ต้องสอบทำใบขับขี่ใหม่ สามารถนำใบขับขี่ตลอดชีพแบบเดิม มาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ตลอดชีพแบบใหม่แบบสมาร์ทการ์ดได้ จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมขอทำบัตรแบบใหม่เท่านั้น

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะเร่งรณรงค์การสวมหมวกกันน็อก เพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งปัจจุบันหากผู้ขับขี่รถ จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อกต้องมีความผิด และโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับประมาณ 200 บาท แต่ในอนาคตนอกจากจะเขียนใบสั่ง และปรับเงินแล้ว จะมีการจำหน่ายหมวกกันน็อกให้ผู้ที่กระทำผิดด้วย โดยอาจจะให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตั้งงบประมาณจัดซื้อหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด และขายราคาตามต้นทุน เช่น ใบละ 300 บาท เป็นต้น .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30