อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เทปูนฐานรากโมโนเรล2สายแรกของไทย

นายกรัฐมนตรีเทปูนฐานราก โมโนเรล2สายแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ย้ำการก่อสร้างอย่าให้มีทุจริต ชี้รถติดเป็นเรื่องปกติ ห่วงค่าโดยสารสูงอยากให้ประชาชนทุกคนขึ้นได้ จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.19 น.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่27ส.ค.ที่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล 2สายแรกของประเทศไทย (โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมในพิธี โดยนายกรัฐมนตรี ได้ทำการกดปุ่ม เพื่อเทคอนกรีตลงสู่ฐานราก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล 2สายแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งได้กำหนดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ทั่วถึงกัน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสนใจ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้ทั้งสองโครงการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหวังบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งปัจจุบันจราจรหนักหนาสาหัส ทั้งด้านการใช้รถใช้ถนนของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายให้จราจรลื่นไหล โดยการแก้ปัญหาจราจรจะให้สร้างอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ ทุกด้านต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจและผลักดัน โมโนเรล2 สายให้เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ อย่าให้มีการทุจริต ให้ดูพื้นฐานการก่อสร้างเป็นหลัก ไม่มีการหวังผลประโยชน์ ส่วนระหว่างการก่อสร้างหน่วยงานต้องหาทางเลี่ยง ทางอ้อม เป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน

อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องแก้ปัญหาทั้งรอบใน รอบนอก เปลี่ยนสายรถเมล์ เป็นฟีดเดอร์ การคมนาคม ทั้งทางน้ำ ทางรถไฟ รถไฟฟ้าต้องเชื่อมกัน ที่จะถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 20ปี และจะต้องปรับแผนทุกๆ5ปี ต้องไปหาทางแก้รถติดระหว่างการก่อสร้างให้ได้ สำหรับเรื่องก่อสร้างรถไฟฟ้านั้นจะมีรถติดบ้างก็ต้องยอม เพราะถ้าไม่สร้างวันนี้ ปัญหาจราจรก็จะยังคงมีต่อไปไม่จบไม่สิ้น จึงอยากฝากให้กระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างทั้งกับผู้ใช้รถใช้ถนนและคนงานก่อสร้าง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ภาคเอกชน รัฐบาล และประชาชน ต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการจราจรตลอดจนเข้าช่วยด้านการลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐบาล(PPP) เพราะประเทศเราไม่มีงบลงทุนพอเพียงแม้จะมีรายได้ปีละ 3 ล้านล้านบาทก็ตาม แต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เช่น งบผูกพันโครงการต่างๆ ส่วนเอกชนที่จะเข้ามานั้นยืนยันว่าเปิดกว้างให้ทุกบริษัทเข้าร่วม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้เราต้องเสียสละ และช่วยกัน ขอฝากผู้ประกอบการว่า ในการดำเนินโครงการต้องทำให้มีมาตรฐานมีความรวดเร็วแข็งแรง รวมทั้งดูแลประชาชนในเรื่องของราคาค่าบริการให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุด เราต้องทำให้คนประมาณ 15 ล้านคน ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการพัฒนา และมีการเจริญเติบโตขึ้น อย่าไปสร้างความเข้าใจว่า เราจะให้เพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมา 4 ปี รัฐบาลดูแลมาอย่างมากมายมหาศาล ก็ขอให้ระมัดระวังในการรับฟังข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะจากสื่อโซเชียลฯ ไม่มีใครทำให้ทุกคนพอใจได้ แต่เราจะทำให้ดีที่สุด ก็คาดหวังในรัฐบาลต่อไปว่า จะทำให้ดีขึ้น อย่าให้เป็นเช่นที่ผ่านมา ซึ่งผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก แต่เป็นเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตย เราต้องทำประชาธิปไตยของเราให้ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามข้อเท็จจริงของประเทศเรา และบริบทของประเทศไทย การออกนโยบายของรัฐบาลไม่ได้ออกมาเฉยๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ ทางด่วนก็แล้วแต่ จะต้องเป็นแผนแม่บทออกมา แต่วิธีการต่อไปคือเรื่องของการปฏิบัติ ความเข้าใจของประชาชน ความร่วมมือของภาคเอกชน ทั้งหมดจะต้องสำเร็จได้ ไม่อย่างนั้นก็จะขัดแย้งกันไปมาจนกระทั่งไม่จบสิ้น ถ้าวันไหนบ้านเมืองไม่สงบสุขมันก็จบทุกเรื่อง ก็ฝากทุกคนช่วยทำความเข้าใจด้วย

ทั้งนี้ทุกๆ คนต้องรักษาเกียรติของตัวเอง ทุกคนมีเกียรติ เกียรติเป็นสิ่งที่ทุกคนให้เรา เขาให้ข้าราชการให้พลเรือน ให้ฝ่ายตำรวจ ทหาร ให้ฝ่ายการเมือง คือ เกียรติไม่ใช่การมียศมีตำแหน่งแล้วนั้นคือเกียรติ ต้องมีเกียรติมากกว่าคนอื่น ไม่ใช่ ต่อให้ท่านเป็นนายกฯ ต่อให้ท่านเป็นอะไรก็ตาม ถ้าเขาไม่ให้เกียรติท่าน ท่านก็เป็นไม่ได้ ถ้าเป็นผม ผมก็ไม่มีความสุข เพราะเกียรติเป็นสิ่งที่คนอื่นให้เรา จากการที่เราทำความดีให้กับเขา ฉะนั้นการเป็นเจ้าใหญ่นายโต เกียรติยศสูงตำแหน่งสูงไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปทำอะไรคนอื่นได้ ไม่ใช่ทั้งสิ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอให้โครงการนี้เป็นตัวอย่างของโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เพราะรัฐบาลไม่สามารถลงทุนทั้งหมดได้ ภาระจะเยอะ วันนี้ต้องช่วยรัฐบาลระวังในเรื่องของพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างด้วย น่าจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้ว่า วันข้างหน้าจะต้องไม่เกิดเรื่องราวที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต แต่ถ้าทุกคนทำอย่างที่บอกจะสามารถปฏิบัติได้แน่นอน ตนไม่ต้องการไปก้าวล่วงอำนาจการบริหารของใครทั้งสิ้น เราต้องทำงานให้สำเร็จ พร้อมกล่าวขอบคุณแรงงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน โดยขอให้ทุกคนปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมยกตัวอย่างว่า เวลาไปต่างประเทศจะเห็นว่า ก่อสร้างมีความเรียบร้อย เครื่องไม้เครื่องมือวางเป็นระเบียบ ส่วนของเราก็อยู่ในเกณฑ์ดี และก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไป มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการทำงาน เจ้าหน้าที่ได้รับการป้องกันที่ดี ซึ่งเราเห็นจากต่างประเทศทั้งสิ้นแล้ว เราต้องเดินหน้าไปสู่แบบนั้น และต้องเร่งพัฒนาต่อไป แม้จะรู้ว่ามันยาก แต่เราต้องเข้มงวดในทุกๆ เรื่อง ก็ขอฝากผู้ประกอบการด้วย ขอให้ดูแลพี่น้องประชาชน ลูกจ้างพนักงาน และประเทศให้เกิดความเข้าใจ

ด้านนายอาคม กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่เป็นระบบโมโนเรล2สายแรกของประเทศไทย สำหรับค่าเวนคืนที่ดินที่จะก่อสร้างโครงการนั้น ทั้งส่วนของภาคเอกชนและภาคราชการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยส่วนของราชการดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วทั้งกรมทางหลวงและกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่เกือบ100% เป็นไปตามกฎหมายกรอบงบประมาณ ส่วนเอกชนก็ดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกฎหมาย และกรณีข้อเรียกร้องการเวนคืนที่ดินของประชาชนที่ต้องการเพิ่มค่าเวนคืน นั้นมีขั้นตอนทางกฎหมายรองรับ ขณะเดียวกันราคาการเวนคืนที่ดินจะต้องเป็นไปตามราคาประเมินและมีหลักฐานการซื้อ-ขายที่มาจากกรมที่ดิน ไม่ใช่การเรียกร้องราคาที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนเจ้าของ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการในส่วนการก่อสร้างโครงการ โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายได้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจรให้เร็วที่สุดหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทาง โดยกระทรวงคมนาคมจะใช้ระบบตั๋วร่วมเข้ามาดำเนินการเชื่อมต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวต่อไปคิดระยะทางตามสถานี

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการในต้นปี 65 ส่วนเรื่องอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกรอบที่รฟม.ได้ศึกษาไว้ คือ14-42 บาท การเชื่อมต่อใช้อัตราแลกเข้าครั้งเดียว โดยจะใช้ระบบคอมมอนแฟร์ ซึ่งจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17