อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

จ่อผุดกรมอีคอมเมิร์ซ-การค้าธุรกิจบริการ

“สนธิรัตน์” สั่งผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ศึกษาจัดตั้งเพิ่ม2กรม คือการค้าธุรกิจบริการ- อี-คอมเมิร์ซ ชี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย จันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.27 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษาในการจัดตั้งกรมการค้ารบริการ และ กรมอี-คอมเมิร์ซ จากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 6 กรม คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ,กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมการค้าภายใน  เนื่องจากในในปัจจุบันมีประชาชนและนักธุรกิจรายย่อยจำนวนมากเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการและอีคอมเมิรซ์ และเป็นกลุ่มที่ช่วยสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย ทั้งการส่งออก, การท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น 
 
“อยู่ในช่วงการศึกษาว่าจะสามารถยกระดับให้เป็นกรมได้หรือไม่ เพราะในปัจจุบัน ธุรกิจบริการและอีคอมเมิร์ซค่อนข้างมีบทบาทต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมาก และที่สำคัญหากสามารถยกระดับเป็นกรมได้ก็จะทำให้ภาครัฐเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร จากปัจจุบันที่มีหน่วยงานๆเข้าไปช่วยเหลือแบบกระจัดกระจาย”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36