อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ครึ่งปี61 ธุรกิจประกันภัยรับอู้ฟู่4.2แสนล้านโต5%

เผยครึ่งปี 61 ธุรกิจประกันภัยทะลุ 4.2 แสนล้าน ชีวิตโต 5% ขายผ่านธนาคารมาแรง วินาศภัยนายหน้านำโด่ง คปภ.สั่งคุมเข้ม เปิดแอป เช็กตัวแทน นายหน้าปลอม ป้องกันหลอกชาวบ้าน พุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.27 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินการธุรกิจประกันภัยในครึ่งปีแรกของปี 61 (ม.ค.- มิ.ย.) มีเบี้ยประกัน 426,074 ล้านบาท ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงผ่านทุกช่อง ทั้งจาก นายหน้า ธนาคาร ตัวแทน องค์กร ติดต่อโดยตรง โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ และช่องทางอื่นรวมทั้งสิ้น 311,772 ล้านบาท ขยายตัว 4.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยช่องทางผ่านธนาคารขายได้สูงสุดมีเบี้ยประกัน 148,788 ล้านบาท เติบโต 7.15%  สัดส่วน 47.72% ของทุกช่องทาง รองลงมาคือขายผ่านตัวแทน มีเบี้ยประกัน 140,822 ล้านบาท เติบโต 0.68% สัดส่วน 45.17% มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.68  ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์  9,440 ล้านบาท เติบโต 7.93%  สัดส่วน 3.03%

สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 114,302 ล้านบาท ขยายตัว 5.19%  โดยช่องทางการขายผ่าน นายหน้ายังคงมีเบี้ยประกันภัยเติบโตสูงสุด 66,548 ล้านบาท เติบโต 6.05% สัดส่วน 58.22% ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกช่องทาง รองลงมาคือขายผ่านธนาคาร มีเบี้ยประกันภัยรับ 15,754 ล้านบาท เติบโต 10.99%  สัดส่วน 13.78% และการขายผ่านตัวแทน มีเบี้ยประกันภัย 15,438 ล้านบาท ติดลบ 6.87%  สัดส่วน 13.51%

นายสุทธิพลกล่าวต่อว่า  คปภ. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  รอบรู้ประกันภัย เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการประกันภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบว่าตัวแทน นายหน้าที่เข้ามาเสนอขายประกันภัยได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้บริโภคในยุคดิจิทัล หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 41