อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

บสย. ช่วย SMEs อีสาน เหนือ ใต้ เข้าถึงแหล่งทุน

เริ่มแล้วจ้า ! บสย. ช่วย SMEs อีสาน เหนือ ใต้ เข้าถึงสินเชื่อ ปูพรมพรึบ ปล่อยค้ำ 165,000 ล้านบาท พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. หน่วยงานค้าประกันสินเชื่อ ภายใต้สังกัด กระทรวงการคลัง เดินเครื่องเต็มพิกัด ลงพื้นที่ในภูมิภาค ปูพรม อีสาน เหนือ ใต้ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ วงเงินค้าฯ 165,000 ล้านบาท ประเดิม คิกออฟ โครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และ โครงการค้าประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) อย่างเป็นทางการ ประเดิมจังหวัด ขอนแก่น เป็นที่แรก ตามด้วย เชียงใหม่ และ สงขลา ด้านพันธมิตร ธนาคาร และแบงก์ชาติ ร่วมกันผลักดัน และสนับสนุน บสย. ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุนนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยแผนและกลยุทธ์การตลาด บสย. ในไตรมาส 3-4 ว่า จะลงพื้นที่เป้าหมายในระดับภูมิภาค 3 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่การให้บริการค้ำประกันสินเชื่อ คือ จังหวัดขอนแก่น (11 ก.ย.) จังหวัดเชียงใหม่ (14 ก.ย.) และจังหวัดสงขลา (21 ก.ย.) เพื่อสร้างการรับรู้ รายละเอียดและความพิเศษของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) วงเงิน 150,000 ล้านบาท และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงิน 15,000 ล้านบาท กับธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการในแต่ละภูมิภาคอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ แผนสร้างการรับรู้และชี้แจงรายละเอียดกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้เร็วและง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ที่ บสย.ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กลยุทธ์ Segmentation แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเป็น 6 กลุ่มชัดเจน และตอบโจทย์มาตรการของรัฐบาลมากขึ้น ประกอบด้วย
1. กลุ่ม SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทย และสินเชื่อนโยบายรัฐ
2. กลุ่ม SMEs นิติบุคคล บัญชีเล่มเดียว ซึ่งเป็น SMEs ประเภทนิติบุคคล ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากรในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ หรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อนิติบุคคล บัญชีเล่มเดียวของสถาบันการเงิน
3. กลุ่ม SMEs รายเล็ก ผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. กลุ่ม SMEs ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5. กลุ่ม SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
6. กลุ่มเฉพาะของแต่ละสถาบันการเงิน เป็น SMEs ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

คาดว่าทั้ง 6 กลุ่ม จะช่วยให้ธนาคารมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ และผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกใช้การค้ำประกันสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ เพราะแต่ละกลุ่มมีความชัดเจน ขณะที่โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงิน 15,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจเกินคาด โดยมี 9 ธนาคารเข้าร่วมโครงการการเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่ออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองธนาคารแห่งประเทศไทยต่อการสนับสนุน SMEs” ซึ่งจะสอดรับกับแผนการรุกตลาดต่อเนื่องตลอดไตรมาส 3 - 4 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการค้าและธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการ SMEs ในการหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ จากสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง”  นายเกรียงไกร กล่าวบสย.ลั่นพร้อมค้ำฯทั่วทุกจังหวัดภาคอีสาน

นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา สำนักงานสาขาอุดรธานี กล่าวว่า ในส่วนของแผนปฎิบัติงานระดับภาคของสำนักงานสาขา จะสอดคล้องและดำเนินการแบบเชิงรุก โดยขณะนี้พื้นที่ทั้ง 10 จังหวัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานสาขาอุดรธานี ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม และบึงกาฬ มีความพร้อมเต็มที่แล้ว หลังจากที่ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการกับธนาคารในภูมิภาค

สำหรับยอดการค้ำประกันสินเชื่อ 10 จังหวัด ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 – 7 ก.ย. 2561 ของ บสย.สำนักงานสาขาอุดรธานี อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 5,058 ราย วงเงินอนุมัติรวม 4,637.52 ล้านบาท คิดเป็น 61.83% ของเป้าหมายรวม เฉพาะในจังหวัดขอนแก่น สามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ โดยอนุมัติค้ำประกันฯ จำนวน 1,380 ราย วงเงินอนุมัติ 922.32 ล้านบาทสำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ได้รับการตอบรับดีเกินคาด โดยกลุ่มที่มาแรงคือ กลุ่ม SMEs รายเล็ก, กลุ่ม SMEs ทั่วไป และกลุ่ม SMEs ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ จำนวนรายการค้ำประกันสินเชื่อของสำนักงานสาขาอุดรธานี แยกตามประเภทธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 7 ก.ย.2561 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ จำนวน 1,716 ราย วงเงิน 682.25 บาท 2. สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 647 ราย วงเงิน 638.53 ล้านบาท 3. การบริการ จำนวน 833 ราย วงเงิน 574.28 ล้านบาท


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14