อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

สหภาพแรงงานฯ ขสมก. พอใจหลังถกประธานบอร์ดปรับโครงสร้างใหม่

ประธานบอร์ด ขสมก. เผย สหภาพแรงงานฯ พอใจหลังถกเคียร์ใจปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 1 ต.ค. นี้ พนักงานยกมือร่วมเออรี่รีไทน์ 2-3 พันคน ระบุให้จ่ายค่าชดเชย 3 เท่าของอายุการทำงานที่เหลือ แต่ไม่เกิน 30 เท่า พุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 18.04 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมสามาชิก 40 คน เข้ายื่นหนังสือให้นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่องให้ชะลอบังคับใช้โครงสร้าง ขสมก. ใหม่ นายณัฐชาติ เปิดเผยว่า สหภาพแรงงานฯ เข้าใจผิดว่า ขสมก. เริ่มปรับโครงสร้างใหม่วันที่ 1 ต.ค.61 และมีการปลดพนักงานทันที ทำให้ตกใจ ซึ่งการปรับโรงสร้างใหม่นี้ยังไม่มีการโยกย้ายพนักงานจากโครงสร้างเก่าไปโครงสร้างใหม่ เรื่องนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโยกย้ายพนักงาน อาจจะปรับลดพนักงานที่ไม่กระทบการเดินรถก่อน เช่น สำนักแผนงาน บัญชี  และบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้โครงสร้างใหม่มีการพิจารณาจัดตั้งอัตรากำลังที่เหมาะสม ปัจจุบันมีพนักงาน 13,172 คน และจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเมื่อแล้วเสร็จ ทั้งการจัดหารถเมล์ใหม่ 3,000 คัน และ ระบบบัตรโดยสารอีเล็กทรอนิกส์ (อีทิคเก็ต) ถึงจะลดจำนวนพนักงานเหลือ 8,200 คน พร้อมกำหนดตำแหน่งทำงานที่ชัดเจน และเหมาะสมกับงาน  ส่วนพนักงานที่เป็นส่วนเกินจะตั้งหน่วยงานชั่วคราวขึ้นมา  โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลรถร่วมบริการ ขสมก. ทั้งหมด เพื่อรอเวลารถร่วมโอนไปอยู่ภายใต้ความดูแลของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

นายณัฐชาติ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้ให้สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมในคณะกรรมการโยกย้ายงาน เพื่อพิจารณาด้วยในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพราะสหภาพแรงงานฯ ได้ข้อมูลว่า ปี 61 มีพนักงาน
เกษียณอายุราชการ 461 คน ซึ่งมีตำแหน่งที่ต้องใช้งานอยู่ เช่น นายท่าปล่อยรถ ที่สร้างรายได้ให้ ขสมก. ในการเดินรถ รวมทั้งตำแหน่งดังกล่าวมีผู้ที่มาสอบขึ้นบัญชี และสอบแล้วยังไม่ประกาศผล ต้องการเร่งรัด รวมทั้งเสนอให้เพิ่มจำนวนอัตรานายตรวจจากเดิมมี 16 คนต่อเขตการเดินรถ ให้เพิ่มเป็น 20 คนต่อเขตการเดินรถ เนื่องจากปัจจุบันมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอ ซึ่งรับคำแนะนำมาพิจารณานายณัฐชาติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (อีทิคเก็ต) และเครื่องเก็บค่าโดยสาร หรือกล่องเก็บค่าโดยสาร “แคชบ็อกซ์” (Cash box) บนรถโดยสารประจำทาง 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท สัมปทาน 5 ปี โดยมีบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญา ปัจจุบันกล่องเก็บค่าโดยสารอยู่ระหว่างเตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด ขสมก. ให้พิจารณายกเลิกในวันที่ 11 ต.ค.61 หากมติบอร์ดเห็นชอบ ทำหนังสือแจ้งบริษัท ช ทวีฯ ให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นตั้งกรรมการเจรจากับ ช ทวีฯ เรื่องวงเงินสัญญาแบ่งเป็นกล่องเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 40% และอีทิเก็ต 60% ขณะที่อีทิคเก็ตขณะนี้ได้ติดตั้งเกือบครบ 2,600 คันแล้ว บางส่วนที่ติดตั้งอีทิคเก็ตแล้วทยอยเปิดให้ใช้งาน และ ต.ค.-พ.ย.61 ต้องใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ รวมทั้งต้องใช้กับบัตรแมงมุมระบบ 2.5 ได้อย่างสมบูรณ์ภายใน มิ.ย.62

นายณัฐชาติ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ได้อบรมพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ และการปรับโครงสร้างองค์การ ที่มี 40 รุ่นจากผลการอบรมมีพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด (เออรี่รีไทน์) ประมาณ 20-30% หรือ 2,000-3,000 คน หากพนักงานเข้าร่วมเออรี่รีไทน์ ขสมก. ได้เสนอไปที่กระทรวงการคลังขอจ่ายค่าชดเชยสูงสุดตามกฎหมายคือ 3 เท่าของอายุการทำงานที่เหลือ แต่ไม่เกิน 30 เท่าของอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้าย ซึ่งพนักงานพอใจและยืนยันว่าไม่มีการให้ออก และเป็นด้วยความสมัครใจ ส่วนเรื่องหนี้สิน ขสมก. ปัจจุบัน 110,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเกิดจากนโยบายภาครัฐโดยตรง 80% และไม่มีประสิทธิภาพของ ขสมก. 20% จะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด ขสมก. เห็นชอบ 11 ต.ค. นี้ ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป โดยเสนอ 2 แนวทาง คือ 1.ให้รัฐรับภาระหนี้ไป  80% และต้องการให้รัฐให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) เพราะ ขสมก. อยู่ระหว่างฟื้นฟูองค์กร และ 2.รัฐรับทั้งหมด ทำให้ ขสมก. ดูแลตัวเองโดยการใช้เงินหมุนเวียนระยะสั้นมาเสริม ทำให้ 15 ปีเงินที่กู้มาใหม่เพื่อซื้อรถ จะทำให้ใช้หนี้หมด ทั้งนี้ทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มองว่า หากภาครัฐช่วยแล้วไม่ควรมี PSO อีก

ด้านนายวีระพงษ์ กล่าวว่า ผลมติที่ประชุมเป็นที่น่าพอใจ เพราะประธานบอร์ด ขสมก. ได้ชี้แจงให้สหภาพฯ รับทราบว่าการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับลดพนักงานค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เริ่มปรับลดพนักงานในวันที่ 1 ต.ค. 61 และเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการปลดพนักงานหรือเลิกจ้างพนักงาน ส่วนการเกษียณอายุราชการของพนักงาน 461 คนในปี 61 โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เกี่ยวกับฝ่ายการเดินรถ เช่น นายท่า ผู้จัดการสาย ที่เป็นตำแหน่งที่สร้างรายได้องค์กรต้องหาการให้เร่งรัดให้บรรจุพนักงาน เพื่อไม่ให้บริหารจัดการให้บริการบริการเดินรถไม่กระทบประชาชนและมีประสิทธิภาภ ทางปรานบอร์ดรับไปดำเนินการมให้ จากนี้สหภาพฯ จะไปชี้แจงให้สมาชิกทุกเขตการเดินรถรับทราบทั่วกัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33