อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

แบงก์ชาติคุมเข้มสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชพ.ย.นี้

ธปท.เตรียมคลอดเกณฑ์ใหม่ ควบคุมสินเชื่อคาร์ฟอร์แคช กำหนดเพดานดอกเบี้ยไม่ให้เกิน 28% ทุนจดทะเบียน 50 ล้าน ดีเดย์พ.ย.นี้ หลังผู้ประกอบการบางรายทำสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรมโขกค่าธรรมเนียมแฝงแพงลิบ พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.40 น.

น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.)  เปิดเผยว่า  ธปท.  เตรียมออกเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หรือคาร์ฟอร์แคช เพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภค ในเดือนพ.ย.นี้  เนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการบางรายทำสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรม มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง คิดดอกเบี้ยสูงเกินกำหนด เช่น คิดดอกเบี้ยจำนำรถยนต์สูงถึง 20-30%  รถจักรยานยนต์สูงถึง 25-65%  และไม่มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนั้น ธปท.จึงต้องออกแนวทางกำกับดูแล เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและไม่โดนเอาเปรียบ 

ทั้งนี้บริษัทที่ทำธุรกิจคาร์ฟอร์แคชต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท สามารถปล่อยสินเชื่อข้ามจังหวัดได้ โดยกำหนดเพดานดอกเบี้ยที่ 28%  ต่อปี ซึ่งรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยกเว้นค่าทวงถามหนี้ที่คิดได้ตามจริง ส่วนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่กำหนดขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการห้ามคิดค่าธรรมเนียม  Prepayment Fee หากลูกค้านำเงินมาปิดบัญชีล่วงหน้า ต้องคืนส่วนต่างจากการขายหลักประกันที่ได้เกินมูลค่า กรณีผิดนัดชำระหนี้ให้คำนวนเงินต้นคงเหลือเท่านั้น หากผู้ประกอบการทำผิดหลักเกณฑ์จะมีโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับจนถึงเพิกถอนใบอนุญาต

" ปัจจุบันสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชมีผู้ใช้บริการประมาณ 3 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นประชาชนระดับฐานราก กลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ มีผู้ประกอบการกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย  และสัดส่วนเพียง 100 ราย ที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 50 ล้านบาท และ 30 ราย มีใบอนุญาตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้ว ในจำนวนนี้ 17 รายมีใบอนุญาตสินเชื่อคาร์ฟอร์แคช  ส่วนที่เหลืออีก 13 รายจะต้องมาขอใบอนุญาตจาก ธปท.เพิ่มภายใน 60 วัน ส่วนผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตต้องมาขอใบอนุญาตจาก ธปท.ก่อนดำเนินธุรกิจ หากไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย คือ ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ซึ่งจะมีความผิดทางอาญาและโทษทางปกครอง  ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อ 200,000 ล้านบาท" 

ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 50 ล้านบาท สามารถขอใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ จากกระทรวงการคลังแทน ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์ให้บริการได้เฉพาะภายในจังหวัดและกำหนดเพดานดอกเบี้ยไม่เกิน 36%  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35