อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

"ทุ่งใหญ่"ต้นแบบถนนปลอดภัย

“ทุ่งใหญ่”  อำเภอต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย แก้จุดเสี่ยง-สวมหมวกกันน็อก 100% พร้อมขึ้นโชว์ผลงานบนเวทีประชุมด้านความปลอดภัยโลก 5-7 พ.ย.61 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 13.20 น.


นางยุวธิดา พงศ์สว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (คปถ.) อ.ทุ่งใหญ่ เปิดเผยว่าทุ่งใหญ่มีถนนสายหลัก 7 สาย และถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล ถนนสายหลักเป็นเส้นทางที่โค้งและแคบ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากข้อมูลโรงพยาบาลทุ่งใหญ่พบว่า ปี 57-59 เกิดอุบัติเหตุ 1,521 ครั้งต่อปี เฉลี่ย 126 ครั้งต่อเดือน 4-5 ครั้งต่อวัน มีผู้เสียชีวิต 15-20 คนต่อปี เฉลี่ย 1-3 คนต่อเดือน อีกทั้งพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (จยย.) 85.27% ไม่สวมหมวกกันน็อก 82% มีประวัติดื่มสุรา 10.53% ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เวลา 10.00-22.30 น. บาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตเกิดบนถนนสายหลักถึง 70% และบนถนนสายรองในหมู่บ้าน 55.6%  นางยุวธิดา กล่าวต่อว่า ทางศูนย์ฯได้นำมาตรการและกระบวนการต่างๆมาลดอุบัติเหตุ เริ่มจากสำรวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยตามถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้านและอำเภอ รวม 67 แห่ง แบ่งเป็นจุดเสี่ยงหลัก 9 แห่ง และ จุดเสี่ยงรอง 58 แห่ง โดยจุดเสี่ยงรองได้แก้ไขทางกายภาพทันที คือ ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ทาสีแดงบนพื้นถนน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังเป็นพิเศษ ซ่อมไฟส่องสว่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ให้วิสัยทัศน์ขับขี่ดีขึ้น ปรับผิวจราจร ส่วนจุดเสี่ยงหลักแก้ไขโดยขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมสร้างเกาะกลางถนนให้มีวงตีโค้ง แบ่งช่องจราจร และเพิ่มไฟส่องสว่างให้มองเห็นชัดขึ้น ซึ่งพบว่าช่วยให้อุบัติเหตุลดลง บางเดือนไม่เกิดขึ้นเลย

นางยุวธิดา กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ยังจัดทำมาตรการสวมหมวกนิรภัยในสถานที่ราชการ นำร่องที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่เป็นองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ติดป้ายรณรงค์ กำหนดให้ผู้รับบริการที่ใช้รถ จยย. แล้วไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ด้านหน้าและเดินเข้าโรงพยาบาลแทน และขยายผลใช้กับโรงเรียนต้นแบบทุ่งใหญ่วิทยาคมและโรงเรียนทุ่งสังวิทยา โดยนักเรียนที่ฝ่าฝืนจะถูกทำโทษลุกนั่งหรือวิดพื้น รวมถึงจัดระเบียบกลุ่มวิน จยย. รับจ้างในเขตเทศบาลท่ายางให้สวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย

    

นางยุวธิดา กล่าวด้วยว่า ที่สำคัญยังได้ตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เน้นกวดขันวินัยจราจรควบคู่กับการให้บริการ โดยนำคุกระกำมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระแส และสร้างความกลัวให้กับผู้กระทำผิด ซึ่งคุกระกำคือ คุกที่ชุมชนนำไม้ระกำมาล้อมเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมไว้นำผู้ที่กระทำผิดเข้าไปอยู่ เช่น คนเมา เมื่อสร่างเมาก็ให้กลับบ้านได้ หรือมีญาติมารับ ซึ่งทำขึ้นเมื่อสงกรานต์ปี 59 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้เข้าไปใช้บริการแม้แต่คนเดียว เพราะเกรงว่าจะอับอายจึงไม่กล้ากระทำผิด ทั้งนี้ผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนของ อ.ทุ่งใหญ่ ได้รับเลือกให้นำเสนอในงานประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่ 13 (Safety 2018 : World Conference on injury Prevention and Safety Promotion)  ในวันที่ 5-7 พ.ย.61 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ด้านนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ กล่าวว่า ทางอำเภอได้สนับสนุนแก้ปัญหาถนนมาตลอด นอกจากทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันนำมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนมาใช้แล้ว ทุกเดือนทางอำเภอจะจัดประชุม รวมทั้งจัดกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า เพื่อติดตามงานลดอุบัติเหตุทางถนน แก้จุดเสี่ยง ตลอดจนทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอำเภอกับผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านให้ลูกบ้านทุกคนรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการทำงานต้องต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนของทุ่งใหญ่ให้ได้ทุกปี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38