อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ออมสินโพลชี้ รากหญ้าออมต่ำแค่1ใน3-ส่อไม่มีใช้ยามแก่

โพลออมสินสำรวจ เงินออมรากหญ้า แค่ 1 ใน 3 เก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณแค่ 23% ชี้อุปสรรคเงินไม่เหลือเก็บ อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.03 น.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้วิจัยและสำรวจพฤติกรรมการออมของประชาชนฐานราก เนื่องในวันออมแห่งชาติ  จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท2,150 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนฐานรากมีเงินออม  32.2% หรือแค่ 1 ใน 3 โดยส่วนใหญ่มีการออมแบบรายเดือน เฉลี่ย 1,500 บาทต่อเดือน โดยมีวัตถุประสงค์พื่อใช้ยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยสูงสุด 71.7% สำรองไว้ใช้ 67% และเป็นทุนประกอบอาชีพ 39.3%  เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนฐานรากที่มีการออมเพื่อใช้ยามเกษียณมีเพียง 23.5%
 
ทั้งนี้เมื่อสำรวจลักษณะการออมและการลงทุน อันดับแรกฝากไว้กับธนาคาร  80.3% เก็บไว้ที่บ้านและครัวเรือน 22.9%  และเล่นแชร์ 8.5%  ส่วนคนที่วางเป้าหมายออมเงินในอนาคตมีเพียง 40.2% และเมื่อสอบถามถึงช่องทางการฝากเงินอันดับแรกผ่านสาขาธนาคาร 89.8% รองลงมาเป็นเครื่องฝากเงินสด 68.8% และโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ท 18.4% แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนฐานรากยังคงนิยมใช้บริการผ่านบุคคลที่สาขาของธนาคารซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รออมสินไม่มีนโยบายลดจำนวนสาขาลง เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าในพื้นที่

“อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประชาชนฐานรากไม่สามารถเก็บออมได้ คือไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้พยายามแก้ไข และสร้างให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ขณะเดียวกันออมสิน ยังได้เพิ่มช่องทางบริการเงินฝากผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น