อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

สถานีบ้านหินโคนสุดยอดส้วม

สถานีรถไฟบ้านหินโคน จ.นครราชสีมา เตรียมเข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2561 จากกรมอนามัย ในวันส้วมโลก 19 พ.ย. นี้ จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.07 น.


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน และรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ เตรียมเข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2561 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day 2018) วันที่ 19 พ.ย. นี้  องค์การสหประชาชาติกำหนดวันส้วมโลก เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล มีสุขภาพอานามัยในการใช้ห้องส้วม และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น โดยแนวคิดหลักในวันส้วมโลกประจำปี 2018 คือ “When nature calls: ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ”นายวรวุฒิฯ กล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ได้จัดโครงการส้วมรถไฟสะอาด เพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะของรถไฟให้ได้ตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย และมาตรฐานดับเบิลยูซี โอเค ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีความสะอาด จำนวนเพียงพอ และปลอดภัย โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 53 ซึ่งในปีสถานีบ้านหินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น 1 ใน 17 แห่งจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ โดยมีการจัดการส้วมสาธารณะ และสิ่งปฏิกูลตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

นายวรวุฒิฯ กล่าวอีกว่า มีระบบการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบทุกระยะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภาชนะเก็บกักน้ำอยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย และทำสม่ำเสมอ ถังขยะปิดฝามิดชิด และอาคารมีระบบถ่ายเทระบายอากาศได้ดี บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตาหรือเปลี่ยว พื้นห้องน้ำแห้งไม่มีน้ำขัง ปัจจุบันมีห้องส้วมในสถานีรถไฟที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยแล้ว 267 สถานี จาก 443 สถานีรถไฟทั่วประเทศ อนาคตตั้งเป้าหมายปรับปรุงห้องน้ำสถานีรถไฟให้ได้มาตรฐานครบ 100%

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30