อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

เล็งชงค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม

พาณิชย์ถกสาธารณสุขแก้ปัญหาค่ายาและค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพง เน้นให้แสดงราคาผ่านเว็บไซต์ และเล็งขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.53 น.

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องค่ายาและรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริงว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 กรมได้หารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล  เช่น ให้มีการแสดงราคาค่ายา ค่ารักษาพยาบาลให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น และให้ประชาชนเป็นผู้เลือก โดยให้ประชาชนรู้และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะราคาได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อลดความสงสัยและโต้แย้ง
 
“ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ออกไปตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 62 แห่ง ช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.ที่ผ่านมา ไปดูว่าติดราคากันตรงไหน แบบไหน พบว่า บางโรงพยาบาลทำเป็นเอกสารให้เปิดดู บางโรงพยาบาลใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ บางโรงพยาบาลใส่ในเว็บไซต์ จึงเห็นว่าควรจะมีมาตรฐานการปิดป้ายแสดงราคาที่เหมือนๆ กัน เพราะปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลมีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้ว ก็ควรจะเอาขึ้นเว็บไซต์ เอาใส่ไว้ให้คนเข้ามาดูได้ เปรียบเทียบได้ เพราะถ้ารู้ราคาก่อน ก็จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไหน” 
 
 นายประโยชน์กล่าวว่า ส่วนข้อเสนอให้นำค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุม ภายใต้พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 นั้น กระทรวงพาณิชย์ต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ก่อน หากเห็นด้วย ก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นสินค้าและบริการควบคุม และจะมีมาตรการกำกับดูแลได้ต่อไป  โดยปัจจุบันมีรายการสินค้าและบริการควบคุมแล้ว  53 รายการ แบ่งเป็น สินค้า 48 รายการและบริการ 5 รายการ ส่วนบทลงโทษกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29