อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ลอยกระทงเที่ยวบินคึก4.2หมื่นเที่ยว

บวท. เตรียมพร้อมบริการจัดการการเดินอากาศช่วงวันลอยกระทง เปิดสถิติการปล่อยโคมลอย โคมควัน ม.ค.-มี.ค.61 มี 540 โคม เผย 15-29 พ.ย.นี้ มีเที่ยวบินกว่า 4.2 หมื่นเที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.5% พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.20 น.

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 61 หลายจังหวัดได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงมีการปล่อยโคมลอย โคมควันในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งสถิติการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในปี 60 เฉพาะที่ออกประกาศนักบิน (Notice To Airmen : NOTAM) 16 ครั้ง1,454 โคม ลดลงจากปี 59 ที่ออกประกาศนักบิน 53 ครั้ง จำนวน 7,265 โคม ลดลง 5,811 โคม แม้ว่าจะมีการประกาศนักบินว่าจะมีการปล่อยโคมลอย แต่ยังพบว่ามีการปล่อยโคมลอยที่ไม่แจ้งประกาศนักบิน จำนวนกว่า 80 โคม และในปี 61 มีสถิติการปล่อยโคมลอย โคมควัน ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 61 จำนวน 540 โคม และมีการรายงานการพบเห็นโคมลอย และโคมควันจากนักบิน 7 โคม

นายสมนึก กล่าวต่อว่า คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในเดือนเทศกาลลอยกระทงช่วง 15 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 29 พ.ย.61 จะมีปริมาณเที่ยวบิน 42,966 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,864 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 60 ที่มี 41,118 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,741 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.5% ทั้งนี้สนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 5 อันดับ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ15,154 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,010 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง 11,938 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 795 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ 3,558 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 237 เที่ยวบิน สนามบินอุดรธานี 1,161 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 77 เที่ยวบิน และสนามบินแม่ฟ้าหลวง 954 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 63 เที่ยวบิน

นายสมนึก กล่าวอีกว่า บวท. ได้เตรียมบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย กำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังพิเศษ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย คือบริเวณแนวขึ้น – ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม จัดเตรียมอัตรากำลังเพิ่มเติม และเสริมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากประชาชนต้องการจัดกิจกรรมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นตามประกาศจังหวัด รวมถึงแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เมื่อ กพท. ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องและออกประกาศนักบิน ร่วมถึงประสานผู้จัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้จัดกิจกรรมอย่างระมัดระวัง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39