อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เปิด 6 เส้นทางขนส่งมวลชนเมืองอุดรฯ

สนข. เปิด 6 เส้นทาง โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ประชาชน 18 ธ.ค.นี้ ก่อนพิจารณาคัดเลือกเส้นทางนำร่อง เสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.04 น.


นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังการประชุมความคืบหน้าโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานีว่า ที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทาง การเดินเท้า และดูกายภาพของเมือง โดยพบว่า เมืองอุดรฯ มีสภาพทางกายภาพของถนนดี แต่จราจรหนาแน่นช่วงใจกลางเมือง เนื่องจากมีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง มีตลาด และโรงพยาบาล แต่ละวันจึงมีประชาชนเดินทางเข้ามาในเขตเมืองจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด เวลานี้ยังไม่ได้รับการจัดระบบการจราจรให้เหมาะสม

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 18 ธ.ค.61 สนข. จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนใน จ.อุดรธานี โดยจะเสนอผลการศึกษา เช่น โครงข่ายแนวเส้นทาง, รูปแบบระบบขนส่งสาธารณะ และการลงทุน จากนั้นจะนำความคิดเห็นมาปรับปรุง และศึกษาความเหมาะสมของเส้นทางนำร่อง ตลอดจนออกแบบ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี) ก่อนสรุปเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ทั้งนี้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี จะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่มีประชากร และพื้นที่ใกล้เคียงกับ จ.อุดรธานีด้วยรายงานข่าวจาก สนข. แจ้งว่า โครงข่ายแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี เบื้องต้นมี 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 67.80 กิโลเมตร (กม.) 97 สถานี ประกอบด้วย 1.สายสีแดง ยูดีทาวน์-สนามบินนานาชาติอุดรฯ ระยะทาง 11.10 กม. 18 สถานี เริ่มต้นที่ ยูดีทาวน์ ผ่านสถานีรถไฟอุดรฯ เซ็นทรัลพลาซ่า แยกหอนาฬิกา ทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง เทศบาลนครอุดรฯ ศาลจังหวัด ศาลากลางจังหวัด พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรฯ สิ้นสุดที่สนามบินนานาชาติอุดรฯ 2.สายสีน้ำเงิน โกลบอลเฮ้าส์ บ้านตาด- หนองแด ระยะทาง13.90 กม. 19 สถานี เริ่มต้นที่ โกลบอลเฮ้าส์ บ้านตาด บนทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านแยกบ้านจั่น โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรฯ ห้าแยกประจักษ์ศิลปาคม ห้าแยกน้ำพุ แยกหอนาฬิกา ถนนอุดรดุษฎี สิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองแด

3.สายสีเขียว ศาลแรงงานภาค 4-โรงแรมเจริญโฮเต็ล ระยะทาง 13.10 กม. 17 สถานี เริ่มต้นที่ บริเวณศาลแรงงานภาค 4 (ทล.22) ผ่านแยกบิ๊กซี โรงเรียนเซนต์เมรี่ สนามกีฬากลางเทศบาลอุดรฯ ยูดีทาวน์ ห้าแยกน้ำพุ ทุ่งศรีเมืองถนนโพศรี เข้าถนนศรีสุข ผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรฯ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เรือนจำกลางอุดรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรฯ ห้าแยกประจักษ์ศิลปาคม บรรจบหน้าโรงแรมเจริญโฮเต็ล 4.สายสีส้ม สถานีรถไฟอุดรฯ วนกลับมาสิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุดรฯ ระยะทาง 9.80 กม. 20 สถานี เริ่มต้นที่ สถานีรถไฟอุดรฯ ผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ศาลากลาง วิทยาลัยเทคนิคอุดรฯ หนองประจักษ์ โรงพยาบาลอุดรฯ วัดโพธิสม โรงเรียนเทศบาล 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรฯ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 สิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุดรฯ

5.สายสีชมพู ทุ่งศรีเมือง-ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี ระยะทาง 7 กม. 11 สถานี เริ่มต้นที่ ทุ่งศรีเมือง ผ่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครอุดรฯ ศาลจังหวัดอุดรฯ วัดมัชฌิมาวาส หนองสิม บริษัทนิวง่วนแสงไทย โกลบอลเฮ้าส์ โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สิ้นสุดที่ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรฯ และ 6.สายสีเหลือง แยกบ้านเลื่อม-แยกบ้านจั่น ระยะทาง 12.90 กม. 12 สถานี เริ่มต้นที่ แยกบ้านเลื่อม (จุดตัดถนนโพศรีกับทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก) ผ่านเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า อุดรฯ แยกเก่าน้อย โตโยต้าชิณณ์นนท์ อุดรฯ โกลบอลเฮ้าส์ โบเบ้อุดรฯ โฮมโปร อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ สาขาอุดรฯ ตรงไปผ่านแยกบิ๊กซี และสิ้นสุดที่แยกบ้านจั่น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 5.09K