อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วิ่งฉลุย ถนน น่าน-อ.ทุ่งช้าง รับท่องเที่ยวน่านเชื่อมลาว

กรมทางหลวง เผยก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน-อ.ทุ่งช้าง เป็น 4 ช่องแล้วเสร็จ รองรับการท่องเที่ยวของ จ.น่าน และคมนาคมขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนห้วยโก๋นเชื่อมลาว ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.22 น.


กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล-อ.ท่าวังผา ระหว่าง กม.408+200-กม.409+684 และ ตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง ระหว่าง กม.443+622-กม.452+400 แล้วเสร็จ รวมระยะทาง 10.26 กม. ในพื้นที่ อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.น่าน และยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อีกด้วยลักษณะโครงการ ช่วงที่ 1 ตอน บ.ฝายมูล-อ.ท่าวังผา ระยะทาง 1.4 กม. เป็นงานก่อสร้างขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร เกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงที่ 2 ตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง ระยะทาง 8.7 เมตร เป็นการก่อสร้างขยายคันทางเดิม เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) ทั้ง 2 ตอน รวมงบประมาณ 249,067,000 บาท

ทางหลวงสายดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนห้วยโก๋นกับประเทศลาว ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โทร 0 5468 2232 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25