อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รถไฟฟ้าไปไม่ถึงอุดรฯสนข.ให้แค่รถเมล์6สาย

รถไฟฟ้ายังไม่ไปหานะเธอเมืองอุดรฯ สนข.สรุปผลศึกษาเลือกใช้ระบบรถเมล์ไฟฟ้า6เส้นทาง ชี้ลงทุนไม่มากก่อสร้างเร็ว นำร่องสายสีแดงยูดีทาวน์-สนามบินอุดรธานี 11.1 กม. พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 น.

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา   ที่ปรึกษาได้เสนอผลการศึกษาพบว่า แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานีมี 6 แนวเส้นทาง ระยะทางรวม 70.4 กม. ใช้ระบบรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถเมล์ไฟฟ้า) ทั้งหมดเนื่องจากมีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชน และใช้วงเงินลงทุนไม่มากอยู่ระหว่างสรุป  อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้ทันที โดยจะนำร่องในสายสีแดงจากยูดีทาวน์-ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  11.1 กม. ก่อน   ใช้เวลา 2 ปีจะเปิดให้บริการได้ ส่วนอีก 5เส้นทางดำเนินการควบคู่กันได้   เบื้องต้นเทศบาลนครอุดรธานีให้ความสนใจร่วมลงทุนกับบริษัทอุดรธานีพัฒนาเมือง อนาคตบางเส้นทางปรับเปลี่ยนระบบมาเป็นรถไฟฟ้ารางเบา(แทรม) ได้  

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า    ผลการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยอมรับและเห็นด้วยกับผลการศึกษาทั้ง6 เส้นทางที่จะใช้ระบบรถเมล์ไฟฟ้า เพราะคุ้มค่าในการลงทุนแต่ยังมีข้อเสนอให้พิจารณาเพิ่มต่อขยายแนวเส้นทางให้ครอบคลุมการเดินทางบริเวณรอบนอกเมืองอุดรธานีด้วย  ทั้งนี้สนข.จะนำความคิดเห็นมาปรับปรุงในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค. 62 ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป 

สำหรับทั้ง6 เส้นทางประกอบด้วย 1.สายสีแดง จากยูดีทาวน์-ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ระยะทาง 11.1 กม. เริ่มต้นที่ยูดีทาวน์ ผ่านสถานีรถไฟอุดรธานี ผ่านเซ็นทรัลพลาซ่า ผ่านแยกหอนาฬิกา ผ่านทุ่งศรีเมือง ผ่านศาลหลักเมือง ผ่านเทศบาลนครอุดรธานี ผ่านศาลจังหวัด ผ่านศาลากลางจังหวัด ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สิ้นสุดที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี 2.สายสีน้ำเงิน โกลบอลเฮ้าส์ บ้านตาด-สวนสาธารณะหนองแด 13.9 กม. เริ่มต้นจากโกลบอลเฮ้าส์ บ้านตาด บนทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านแยกบ้านจั่น ผ่านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านห้าแยกประจักษ์ศิลปาคม ผ่านห้าแยกน้ำพุ ผ่านแยกหอนาฬิกา ผ่านถนนอุดรดุษฎี สิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองแดนางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า 3.สายสีเขียว ศาลแรงงานภาค 4 (ทล.22)-ทางแยกถนนโภคานุสรณ์ตัดกับถนนโพศรี 13.1 กม. เริ่มต้นจากบริเวณศาลแรงงานภาค 4 (ทล.22) ผ่านแยกบิ๊กซี ผ่านโรงเรียนเซนต์เมรี่ ผ่านสนามกีฬากลางเทศบาลกลางอุดรธานี ผ่านยูดีทาวน์ ผ่านห้าแยกน้ำพุ ผ่านทุ่งศรีเมืองถนนโพศรี เข้าถนนศรีสุข ผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ผ่านเรือนจำกลางอุดรธานี ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านห้าแยกประจักษ์ศิลปาคม สิ้นสุดที่ทางแยกถนนโภคานุสรณ์ตัดกับถนนโพศรี 4.สายสีส้มจากสถานีรถไฟอุดรธานี วนกลับมาสิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุดรธานี 9.8 กม. จุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟอุดรธานี ผ่าน โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี ผ่านศาลากลาง ผ่านวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ผ่านหนองประจักษ์ ผ่านโรงพยาบาลอุดรธานี ผ่านวัดโพธิสมภรณ์ ผ่านโรงเรียนเทศบาล 5 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุดรธานีนางวิไลรัตน์ กล่าวอีกว่า 5.สายสีชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี- แยกถนนอดุลยเดชตัดกับถนนโพนพิสัย 9.6 กม. เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี ผ่านโกลบอลเฮ้าท์ ผ่านหนองสิม ผ่านวัดมัชฌิมาวาส ผ่านศาลจังหวัดอุดรธานี ผ่านศาลหลักเมือง ผ่านเทศบาลนครอุดรธานี ผ่านทุ่งศรีเมือง วิ่งบนถนนประจักษ์ศิลปาคม ผ่านตึกคอม แลนด์มาร์ค ผ่านแยกหอนาฬิกา เลี้ยวเข้าถนนอดุลยเดช และสิ้นสุดแยกถนนอดุลยเดชตัดกับถนนโพนพิสัย และ 6.สายสีเหลือง แยกบ้านเลื่อม (จุดตัดถนนโพศรีกับทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก)-แยกบ้านจั่น 12.9 กม. เริ่มต้นจากแยกบ้านเลื่อม (จุดตัดถนนโพศรีกับทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก) ผ่านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าอุดรธานี ผ่านแยกเก่าน้อย ผ่านโตโยต้าชิณณ์นนท์อุดรธานี ผ่านโกลบอลเฮ้าส์ ผ่านโบ้เบ้อุดรธานี ผ่านโฮมโปร ผ่านอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์สาขาอุดรธานี ตรงไปผ่านแยกบิ๊กซี และสิ้นสุดที่บริเวณแยกบ้านจั่น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    63%
  • ไม่เห็นด้วย
    38%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 40