อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

LINA เป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ 8 ที่จะได้รับการอนุมัติ

ในช่วงกลางเดือนมิ.ย.61 เราได้ประกาศ 7 สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ให้สำหรับบริการ ICO และธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ในไทย วันนี้เราจะประกาศสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ 8 ที่ได้รับการอนุมัติ เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 16.40 น.


หลังจากช่วงเวลาของการประเมินความถูกต้องตามกฎหมายความน่าเชื่อถือศักยภาพของการใช้งานในอนาคตสภาพคล่อง ก.ล.ต. ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ LINA ที่ออกโดย LINA SLS จะได้เป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ 8 ที่ได้รับการอนุมัติทางกฎหมายในประเทศไทยตามระเบียบที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับสกุลเงิน Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, Stellar, LINA token ของ LINA SLS ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับบริการ ICO และซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินบนกระดานซื้อขายเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
 
LINA SLS เป็น บริษัท จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ LINA ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี Blockchain, Bigdata และ AI แอพพลิเคชันที่ LINA กำลังสร้างและพัฒนาประกอบด้วย
- LINA REVIEW แอพพลิเคชันประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม Blockchain
- LINA SUPPLYCHAIN การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ใช้บนแพลตฟอร์ม BLockchain
- E-Government การสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
- Healthcare การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Supplychain กับห่วงโซ่การจัดการสุขภาพ
 
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา LINA SLS ได้เปิดตัวแอพพลิเคชัน Supplychain บนแพลตฟอร์ม Blockchain อย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น LINA SLS ยังเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลลาวให้เป็นหน่วยงาน E-Government ให้กับประเทศของพวกเขา


ประธานบริษัท LINA และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลาว - ​​นาย Boviengkham Vongdara จากงานลงนามสัญญา MOU ในการสร้างแอพพลิเคชั่นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประเทศลาว
 
ในประเทศไทย LINA SLS ยังเป็นผู้ให้บริการแก้ปัญหา Supplychain บนแพลตฟอร์ม Blockchain ให้กับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาสินค้าเกษตรเช่น ChokChai (กลุ่มผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) บริษัท สยามสยามฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (การค้าขายในอุตสาหกรรมอาหาร) บริษัท AIM THAI (เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผลไม้อบแห้งอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย) บริษัท ลาวาล่าไทยเฮิร์บเทค จำกัด (เชี่ยวชาญด้านยา) บริษัท Kongfawattanawtt จำกัด (ทำงานด้านการศึกษา) บริษัท Journey South Travel จำกัด (ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว) 


 นาย Vu Truong Ca- ประธานบริษัท LINA SLS และนาย Abhisit Vejjajiva- อดตินายกรัฐมนตรีไทยในงานให้บริการแก้ปัญหา Supplychain ให้กับกลุ่มบริษัทในประเทศไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท LINA SLS tại đây.


LINA is the 8th crypto currency to be approved
 
In the middle of the last June, 2018, we have announced 7 crypto currencies that are allowed to be used for ICO services and transactions in crypto currency exchanges in Thailand. Today, we continue to announce the 8th crypto currency that has been approved by regulations. 
 After a period of assessing the legality, reliability, potential of future applications, liquidity, We - Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) officially announced the crypto currency LINA element issued by LINA SLS from 2017 will be the 8th crypto currency to be legally approved in Thailand according to previously announced regulations.
 
Like other currencies: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, Stellar, LINA token of LINA SLS is allowed to use for ICO services and transactions in crypto currency exchanges in Thailand.
 
LINA SLS is one of the companies from Switzerland, LINA operating in the field of Blockchain, Bigdata and AI technology. Applications that under construction and development by LINA SLS include:
 
- LINA REVIEW: The platform based on Blockchain technology to review the products
- LINA SUPPLYCHAIN: The supply management chain based on Blockchain technology
- E-Government: Building E-Government on Blockchain technology
- Healthcare: Applying Supply Chain technology to health management chain
 
Reportedly, LINA SLS has officially launched Supply Chain application on the Blockchain platform this last November. In addition, LINA SLS is also the company unit designated by the Laos Government as their E-Government building for their country.

 
LINA President and Laos Minister of Science and Technology - Mr. Boviengkham Vongdara at the event of signing the MOU in the construction of the
E-Government application for Laos.

 
In Thailand, LINA SLS is also a supplier of Supply Chain solutions based on Blockchain for corporations operating in the field of agricultural supply such as: ChokChai (Southeast Asia's largest dairy group); SAP Siam Food International Co. Ltd (trading in food industry); AIM THAI Group (specializing in supplying top dried fruits in Thailand ); Lawola Thai Herb Tech Co., Ltd (specializing in pharmacy); Kongfawattanawtt Co., Ltd (working in education); Journey South Travel Co., Ltd (operating in the field of tourism)


Mr. Vu Truong Ca - Chairman of LINA SLS with Mr. Abhisit Vejjajiva - Former Prime Minister of Thailand at the event to provide Supply Chain solutions for businesses in Thailand.
 
Click here to see detailed information about LINA SLS.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 311