อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

ปักธง"นครชัยศรี"สร้างสนามบินส่วนบุคคล

กรมท่าอากาศยาน ปักธงพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 3,120 ไร่ สร้างสนามบินส่วนบุคคลแห่งแรกของ ทย. แลนด์ดิ้งปุ๊ปเข้ากรุงเทพฯ ฉิว คาดได้ข้อสรุปผลการศึกษา ธ.ค.62 เริ่มก่อสร้างปี 63 เปิดให้บริการต้นปี 67 จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.20 น.

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน(ทย.) แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลของ ทย. ว่า ขณะนี้บริษัท อินทิเกรเทค เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินด้านธุรกิจ 1 แห่ง ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ให้กรรมการพิจารณาตรวจรับแล้ว ทั้งนี้ผลการศึกษาทั้งหมดจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.62 จากนั้นจะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งต่อว่า คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคล ได้ประมาณปี 63 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี แล้วเสร็จปลายปี 66 และเปิดให้บริการได้ในต้นปี 67 เบื้องต้นรูปแบบการลงทุนน่าจะเป็นแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี มูลค่าการลงทุนคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลนั้น จะมีเนื้อที่ประมาณ 3,120 ไร่ เป็นพื้นที่ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 50-60 กิโลเมตร (กม.)

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งอีกว่า ปัจจุบันปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ค่อนข้างหนาแน่น และไม่สามารถรองรับเครื่องบินส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลแห่งใหม่ขึ้น และควรอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางมายังกรุงเทพฯ ที่สะดวกด้วย อย่างไรก็ตามสนามบินดังกล่าวจะเป็นสนามบินส่วนบุคคลแห่งแรกของ ทย. ซึ่งจะรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้อย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในไทย รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวฐานะดี และมีชื่อเสียงจากทั่วโลก ที่นิยมโดยสารเครื่องบินส่วนตัวมาท่องเที่ยวในไทย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    41%
  • ไม่เห็นด้วย
    59%

บอกต่อ : 1.66K