อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

สรรพากรแจงใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินบริจาค

กรมสรรพากร แจงการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินบริจาค ยังทำได้ทั้งแบบกระดาษ และอีโดเนชัน แต่ถ้าบริจาคสถานศึกษา อยากได้ลด 2 เท่า จะต้องผ่านอีโดเนชันเท่านั้น ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.35 น.

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดลดหย่อนภาษีเงินบริจาคที่เริ่มเปิดให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62ว่า ขอยืนยันว่าผู้บริจาคเงินให้แก่ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-โดเนชัน แต่อย่างใด

“กรมฯยืนยันตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าผู้บริจาคจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบอีโดเนชันกับกรมสรรพากร จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นั้นไม่ใช่เรื่องจริง  โดยการบริจาคผ่านระบบอีโดเนชัน เป็นแค่การเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริจาค โดยไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทาง www.rd.go.th”

นายปิ่นสาย กล่าวว่า การบริจาคให้แก่สถานศึกษา หากผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาประสงค์จะนำเงินมาหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าจะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบอีโดเนชันเท่านั้น โดยเริ่มบังคับใช้สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 62 แต่หากเป็นการยื่นแบบกระดาษจะได้ลดหย่อนแค่ 1 เท่าเหมือนเดิม

ส่วนรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอื่นๆ เช่น แอลทีเอฟ อาร์เอ็มเอฟ เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร  ชุมชน และทุนมนุษย์ ยางพารา หนังสือ สินค้าโอทอป   ผู้เสียภาษียังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ ยกเว้นการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันสุขภาพต้องยินยอมให้บริษัทประกันส่งข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 32