อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

เปิดใช้ทางเลี่ยงเมืองแกลงเวิร์ก แก้รถติด-หนุนอีอีซี

กรมทางหลวง เผยเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลงเวิร์ก ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอีอีซี ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.21 น.


นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. ได้ก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง เป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667-กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ ต.วังหว้า ต.ทางเกวียน ต.บ้านนา อ.แกลง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กม. ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้า และการลงทุน สู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วยนายอานนท์ กล่าวต่อว่า การสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงนั้น เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่าง จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่าน อ.แกลง จ.ระยอง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ทล. ได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจร แล้วก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรแก่ผู้ใช้เส้นทางจึงสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงขึ้นมา 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41