อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เจ้าท่าเผยผลคนนั่งเรือช่วงปีใหม่ทะลุ 1.9 ล้านคน

กรมเจ้าท่า เผยผลดำเนินการทางน้ำช่วงปีใหม่ 7 วันอันตราย พบเที่ยวเรือทั้งหมด 49,581 เที่ยว และมีผู้โดยสารใช้บริการรวม 1,906,080 คน ไร้ผู้โดยสารตกต้าง ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 16.51 น.


นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า เจ้าท่าได้สรุปผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 วันที่ 27 ธ.ค.61-วันที่ 2 ม.ค.62 รวมเวลา 7 วัน พบว่า จากสถิติข้อมูลความหนาแน่น และจำนวนเที่ยวเรือผู้โดยสารรวมทั้งประเทศ มีจำนวนเที่ยวเรือทั้งหมด 49,581 เที่ยว และมีผู้โดยสารใช้บริการรวม 1,906,080 คน ลดลงจากสถิติปี 61 จำนวนเที่ยวเรือลดลงร้อยละ 5 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 2 ทั้งนนี้พบว่า นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการเรือโดยสารค่อนข้างหนาแน่นในช่วงวันที่ 28-31 ธ.ค.61 โดยผู้ประกอบการเรือสามารถให้บริการรองรับผู้โดยสารตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงปีใหม่ ทำให้ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานั้น ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำฯ (CCTV ) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า โดยมีโทรศัพท์สายด่วน 1199 ที่รองรับการแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชม. พร้อมทั้งแอพพลิเคชั่น Marine I lert u และกรุ๊ปไลน์เจ้าท่าทางน้ำปลอดภัยปีใหม่ 62 ที่เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชน พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินเรือ ณ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพื่อการควบคุม ตรวจตรา ดูแลการเดินเรือ และท่าเทียบเรือต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ ออกปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โรงพยาบาล มูลนิธิฯ และหน่วยกู้ชีพ ได้อย่างทันท่วงที โดยมีจุดอำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ประจำท่าเทียบเรือที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น จำนวน 71 จุดทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกคอยให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ การสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา และเข้มงวดกวดขัน สำหรับผู้ควบคุมเรือ ห้ามไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด ตามมาตรการ ความปลอดภัยทางน้ำ อีกทั้งผู้บริหารกรมเจ้าท่าลงพื้นที่ในจุดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่ง เพื่อตรวจความพร้อม และความปลอดภัยทางน้ำ อาทิ ความปลอดภัยของเรือ อุปกรณ์ประจำเรือผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ท่าเทียบเรือที่สำคัญต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เช่น ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี ตราด นนทบุรี และท่าเรือสำคัญต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21