อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ปั้น 5 สินค้าจีไอเชียงรายเชื่อมท่องเที่ยว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าจีไอ หวังควบคุมคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 11.01 น.

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ในจังหวัดเชียงราย โดยได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อดูแลในด้านคุณภาพของสินค้าจีไอ ของจังหวัดที่มีอยู่ 5 รายการ ได้แก่ กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล และชาเชียงราย ซึ่งเป็นการควบคุมในเรื่องคุณภาพของสินค้าจีไอ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจีไอว่า จะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนายทศพล กล่าวว่า สินค้าจีไอ ของจังหวัดเชียงรายทั้ง 5 รายการ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขาสูง ผลผลิตที่ได้จึงมีความแตกต่างจากสินค้าในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งกรมฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือในการหาตลาดรองรับ เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังมีแผนที่จะผลักดันให้แหล่งผลิตสินค้าจีไอ ทั้ง 5 รายการ เป็นที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีอากาศที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18