อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เล็งพัฒนากาแฟเชียงใหม่ติดแบรนด์โลก

รมช.อุตสาหกรรมลงพื้นที่พบกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนสร้างแบรนด์ สร้างแฟรนไซส์ เพื่อให้กาแฟเป็นกาแฟระดับโลก อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.32 น.

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่พบปะกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กลุ่มกาแฟฯ มีความต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนในการสร้างแบรนด์ สร้างแฟรนไซส์ เพื่อให้กาแฟเป็นกาแฟระดับโลก ซึ่งล่าสุดทางกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ ผลผลิตกาแฟและพืชอินทรีย์ (ต้นทาง-ผู้ปลูก) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ที่สนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานออร์กานิค

สำหรับกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 กลุ่ม จาก อ.แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.แม่วาง อ.แม่อาย อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด อ.สะเมิง และ อ.กัลยาณิวัฒนา เพื่อผลิตเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดจากแหล่งเพาะปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกาแฟอินทรีย์ ด้วยคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานจีเอ็มพี มีปริมาณผลผลิต (กาแฟกะลา) จำนวน 40,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4.8 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ในปีงบประมาณ 62 กลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มเชียงใหม่ เมืองกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการ พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ในรูปแบบเครือข่ายคลัสเตอร์ ขณะนี้กลุ่มอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้กลุ่มมีระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน และเอกสารสามารถตรวจสอบได้ มีองค์ความรู้ ด้านระบบการทำเกษตรอินทรีย์ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกที่ถูกต้อง

นอกจากนี้กลุ่มได้รับการสนับสนุนด้านการเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อปลูกสร้างอาคารโรงงานสำหรับใช้เป็นโรงเก็บเมล็ดกาแฟ และซื้อเครื่องคั่วกาแฟ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22