อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

กรุงไทยรับมืออาชญากรรมยุคใหม่ ใช้สแกนหน้าลูกค้า

แบงก์กรุงไทยเพิ่มความปลอดภัยเร่งติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หน้าเคาน์เตอร์ทั่วประเทศ พร้อมนำระบบสแกนใบหน้ามาใช้เพิ่มจากเดิมเฉพาะติดตั้งกล้อง CCTV  รับมืออาชญากรรมยุคใหม่ อังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.47 น.

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารทยอยติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย สำหรับใช้ในการทำรายการต่างๆ ที่เคาน์เตอร์สาขา โดยได้ครอบคลุมสาขาในกรุงเทพฯ 100% แล้ว  คาดว่าสัปดาห์หน้าพร้อมให้บริการครบทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งเตรียมนำระบบสแกนใบหน้ามาใช้ เพิ่มจากการติดตั้งกล้อง CCTV เดิม เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินและการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

"ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจพบความผิดปกติ แต่ยอมรับว่ามีกระบวนการตรวจสอบ Post Audit ที่ยังเป็น Manual อยู่บ้าง ซึ่งต้องใช้เวลา ทำให้ยังไม่ตอบโจทย์และทันต่อเหตุการณ์ ที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และ ได้ยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการ ธนาคารจึงได้นำเทคโนโลยีที่สามารถรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่ "

สำหรับกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนเรื่องเงินในบัญชีหายที่สาขาปาย จ.แม่ฮ่องสอนนั้น  ธนาคารได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบตั้งแต่เดือนมิ.ย.61 และได้ต่อยอดขยายผลจากหลักฐานพบว่าพนักงานรายนี้ทุจริตกับลูกค้าจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 11 บัญชี 30 รายการ ยอดเงิน 5 ล้านบาท โดยธนาคารได้ทยอยปรับรายการสำหรับยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในบัญชีของลูกค้า ตั้งแต่เดือนธ.ค.61 ครบถ้วนทุกบัญชีเมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ธนาคารได้ไล่พนักงานรายดังกล่าวออกและร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ปลอมแปลงเอกสาร ลักทรัพย์อันเป็นของนายจ้าง ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อยกระดับการควบคุมภายในของธนาคาร ในเบื้องต้นธนาคารได้ย้ายผู้จัดการสาขาและผู้จัดการสำนักงานเขตออกจากพื้นที่ ไปประจำสำนักงานภาคแล้ว

ส่วนกรณีที่สาขาห้วยยอด   จ.ตรัง เป็นเรื่องภายในครอบครัว ซึ่งลูกค้าถูกหลานสาวนำสมุดบัญชีเงินฝากของตนเองไปเบิกเงินที่ธนาคารโดยใช้เอกสารปลอมประกอบ และลูกค้าได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับหลานสาวของตนเองแล้วเมื่อเช้าวันนี้ (15 ม.ค.62) และธนาคารได้ดำเนินการเพื่อปรับรายการบัญชีลูกค้าให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 27