อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

อาเซียนเร่งถกแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พาณิชย์เผยประชุมอาเซียน เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในปี 62 อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 12.03 น.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่สำคัญ ในประเด็นต่างๆ ให้สำเร็จในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน  เช่น เร่งพัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 62  , เร่งเจรจาหาอาชีพใหม่ๆ ที่จะจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติวิชาชีพระหว่างอาเซียน เพิ่มเติมจาก 8 สาขา อาทิ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ที่ได้จัดทำข้อตกลงฯ ไปแล้ว นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการลงนามและให้สัตยาบันพิธีสารปรับปรุงความตกลงการลงทุนของอาเซียน,  เร่งเผยแพร่กฎระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศอาเซียนโดยเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของอาเซียน รวมทั้งเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนให้สำเร็จในปี 62,  เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน เพื่อให้ผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นต้น 

 นางอรมน  กล่าวว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนยังได้หารือถึงแผนการทำงานในปี 62 ของอาเซียนกับคู่เจรจา 11 ประเทศ  เช่น ให้สมาชิกอาเซียนเร่งให้สัตยาบันพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่อให้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน มีผลใช้บังคับภายในกลางปี 62 และในส่วนการให้สัตยาบันความตกลงการค้าเสรีและความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งไทย และสิงคโปร์ให้สัตยาบันแล้วนั้น จะเร่งเจรจาให้สมาชิกอาเซียนที่เหลือให้สัตยาบันโดยเร็วภายในไตรมาสแรกของปี 62 ส่วนการลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อผนวกความตกลงด้านการค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดานั้น จะเร่งเจรจาให้สมาชิกอาเซียนดำเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 62 เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29