อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ทช.เร่งถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้

ปี62 ทช.ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้อีก  2โครงการ รวมระยะทาง 48.158  กม. ในพื้นที่จ.ชุมพร อังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมทางหลวงชนบท(ทช.)  แจ้งว่า ทช.อยู่ระหว่างก่อสร้างทางหลวงชนบทสายบ้านสระน้อย – บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ์  ระยะทาง 10.011  กม.  งบประมาณ 74.488 ล้านบาท  เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจรไปกลับ ด้านละ 1 ช่อง  พร้อมไหล่ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องหมายจราจร   มีผลงานแล้วกว่า 45% กำลังก่อสร้างระบบระบายน้ำและก่อสร้างชั้นผิวทาง   คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี63

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)   เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่จ. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนองโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการใช้การท่องเที่ยวกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเมืองรองและชุมชนโดยในส่วนของ ทช.มีระยะทางที่ต้องก่อสร้าง 514.616 กม.  เสร็จสมบูรณ์แล้ว  279.707 กม .  

ในปี 62 ทช.ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้อีก  2โครงการ รวมระยะทาง 48.158  กม. แบ่งเป็นทางหลวงชนบทสายแยกทล.4198 เทศบาลปากน้ำหลังสวน  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 23.589 กม. และทางหลวงชนบทสายแยกทล. 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อ.เมือง  จ.ชุมพร 24.569 กม. จะเริ่มก่อสร้างเร็วๆนี้    สำหรับส่วนที่เหลืออีก 176.740  กม. .จะขอรับงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปีต่อไป

...

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28