อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

 ปรับแบบเทอร์มินอล2สุวรรณภูมิ

การก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ยังอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเสนอ บอร์ด ทอท. พิจารณาวันที่ 20 ก.พ.นี้ คาดว่าน่าจะต้องปรับแบบก่อสร้าง อังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 19.03 น.


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานใหญ่ จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า ขณะนี้ได้ชี้แจงกรณีสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ให้ ทอท. กลับไปก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร(เทอร์มินอล) หลังที่ 2 ตามแผนแม่บทเดิมปี 2546 ให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม รับทราบแล้วว่า ทอท. ยังไม่ได้เสนอเรื่องการก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ให้สภาพัฒน์พิจารณา เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันตก และการก่อสร้างรันเวย์ เส้นที่ 3 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อน

นายนิตินัย กล่าวต่อว่า การก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ยังอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. พิจารณาวันที่ 20 ก.พ.62 เบื้องต้นคาดว่าน่าจะต้องปรับแบบก่อสร้างให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการสนามบิน โดยเฉพาะสายการบินสัญชาติไทย เช่น จากเดิมจะมีแค่รถไฟฟ้าไร้คนขับ หรือเอพีเอ็มอาจต้องเพิ่มทางเดินด้วย หากการปรับแบบครั้งนี้นอกเหนือจากกรอบเดิมคงต้องล้มประมูล และเปิดประมูลการออกแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเอกชนรายอื่น 

 นายนิตินัย กล่าวด้วยว่า ส่วนความคืบหน้าการเปิดประมูลร้านค้าปลอดอากรนั้น ขณะนี้จัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคา(ทีโออาร์)เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอบอร์ด ทอท. พิจารณาวันที่ 20 ก.พ.นี้เช่นกัน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่ ทั้งนี้ยืนยันว่าได้ยึดประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นหลัก คาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูลวันที่ 27 ก.ย.62 แน่นอน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 30