อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

ใช้ได้ เม.ย.63 มอเตอร์เวย์"ช่วงพัทยา – มาบตาพุด"

 กรมทางหลวง ก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 1 แล้วเสร็จ ภาพรวมคืบหน้าแล้วกว่า 94% อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.23 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 แจ้งว่า  ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500 ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ในพื้นที่ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แล้วเสร็จ  โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ รูปแบบเป็นผิวจราจรคอนกรีตหนา 28 ซม. แบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางลดระดับ ไหล่ทางด้านใน กว้าง 1 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3 เมตร ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามบนทางหลวงหมายเลข 3240 และสะพานใน ทางหลัก นอกจากนั้น ยังมีงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานติดตั้งเครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในงานทาง 

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 ตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตอน โดยตลอดทั้งสายมีความคืบหน้าร้อยละ 94 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป็นเส้นทางเลือกสำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – สัตหีบ – มาบตาพุด – ระยอง รวมทั้ง ช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกอีกด้วย 

 

                             

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20