อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

สศช.เปิดผลพัฒนาประเทศ 5 ปีเศรษฐกิจไทยดีขึ้น

สภาพัฒน์ฯ รายงานผลการพัฒนาประเทศไทยในรอบ 5 ปี เศรษฐกิจไทยโตขึ้นตามลำดับจาก 1% ปีนี้น่าจะขยายตัว 4.2% ส่วนปีนี้ น่าจะโต 4% พร้อมติดตามเศรษฐกิจโลก พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.55 น.

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (2557 - 61) ว่า ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน จากการขยายตัว 1% ในปี 57 เป็น 4.3% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 61 และคาดว่าทั้งปี 61 จะขยายตัว 4.2% สำหรับในปี 62 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวลดลงเหลือ 4% ตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) สงครามการค้า และดอกเบี้ยโลก 

แต่ทั้งนี้ยังคงมีอัตราการขยายตัวสูงกว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากองค์ประกอบหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวและกระจายตัวมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งมูลค่าการส่งออก การลงทุนภาคเอกชน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยมีผู้ว่างงานคิดเป็นเพียง 1% ของกำลังแรงงานรวม ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ตลอดจนสัดส่วนหนี้ภาครัฐทรงตัวจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการพัฒนาประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับให้ความสำคัญในการกำกับดูแลเศรษฐกิจฐานราก 2.การปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสของประชาชน 3.การลดความเสี่ยงของประเทศในด้านต่างๆ 4.การสร้างความภาคภูมิใจและการได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และ 5.การแก้ไขกฎหมายและปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    22%
  • ไม่เห็นด้วย
    78%

บอกต่อ : 23