อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

หมดเงินรัฐช่วยคนจน ดัชนีครองชีพครัวเรือนลด

ดัชนีครองชีพของครัวเรือนไทยในเดือนม.ค. ปรับลดลง หลังจากรายได้ลด เพราะเงินสนับสนุนภาครัฐที่ให้ผู้มีรายได้น้อย 500 บาทต่อคนช่วงปลายปีหมดลง เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.04 น.

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย ปรับตัวลดลงจากระดับ 46.0 ในเดือนธ.ค. 61 มาอยู่ที่ระดับ 45.5 ในเดือนม.ค. 62 เนื่องมาจากครัวเรือนไทยบางส่วนมีรายได้ลดลงโดยเปรียบเทียบ หลังผลของปัจจัยชั่วคราวอย่างมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน ในช่วงปลายปี 61 หมดลง ประกอบกับเพิ่งผ่านพ้นช่วงเดือนสิ้นปีที่ครัวเรือนบางส่วนได้รับเงินโบนัส หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงยังเป็นปัจจัยที่กดดันรายได้ครัวเรือนเกษตรสำหรับดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.9 ในเดือนม.ค. 62 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมุมมองในปัจจุบันของครัวเรือนที่มีความกังวลมากขึ้นต่อภาวะการครองชีพของตนเอง ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเม.ย. ที่มีหลายช่วงวันหยุดราชการ  

นอกจากนี้ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการครองชีพของครัวเรือนไทย ไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 62 ซึ่งจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ และประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่จะมีผลต่อการส่งออกของไทย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังภาคการผลิตและตลาดแรงงานในประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27