อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

'เอสซีบี'บุกตลาดสดปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้า

ไทยพาณิชย์รุกปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ไม่มีหลักประกัน ไม่มีการเดินบัญชี ให้เข้าถึงเงินทุน จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.04 น.

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ธนาคารจะเน้นปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่เป็นกลุ่มรายได้ประจำ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะที่อยู่ในตลาดสด ไม่มีรายการเดินบัญชี(สเตรทเมนท์) ซึ่งต้องทำธุรกิจ ค้าขายประจำ และได้มีความน่าเชื่อถือจากเจ้าของตลาดว่าไม่มีประวัติค้างจ่ายหนี้ โดยจะใช้ข้อมูลและรูปแบบนี้เพิ่มการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันให้กับรายย่อยจนถึงรายเล็กได้มากขึ้น เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินของกลุ่มดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันธนาคารปรับสัดส่วนสินเชื่อสำหรับสินเชื่อไม่มีหลักประกันเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิมเพียง  20% เพื่อเปิดทางให้กลุ่มที่เคยอยู่นอกระบบ เข้ามาอยู่ระบบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีเงินเดือนประจำ แต่ไม่ได้เดินบัญชีกับธนาคาร และจะพิจารณาความเสี่ยงแบบยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เป็นห่วง และสมาคมธนาคารไทยอยู่ระหว่างการออกเกณฑ์ โดยเฉพาะกำหนดมาตรฐานของภาระหนี้ต่อรายได้ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนั้น ธนาคารจะคุมภาระหนี้ต่อรายได้ ผู้กู้ ไม่ให้เกิน50% สำหรับสินเชื่อรายย่อย จากเดิม ที่มีการให้สินเชื่อกับกลุ่มที่มีภาระหนี้ต่อรายได้สูงถึง60-70% แต่ก็ยังต่ำ หากเทียบกับบางธนาคารที่มีการให้สินเชื่อกับคนที่มีภาระหนี้สูงถึง 100%

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12