อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

'เอสซีบี'บุกตลาดสดปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้า

ไทยพาณิชย์รุกปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ไม่มีหลักประกัน ไม่มีการเดินบัญชี ให้เข้าถึงเงินทุน จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.04 น.

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ธนาคารจะเน้นปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่เป็นกลุ่มรายได้ประจำ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะที่อยู่ในตลาดสด ไม่มีรายการเดินบัญชี(สเตรทเมนท์) ซึ่งต้องทำธุรกิจ ค้าขายประจำ และได้มีความน่าเชื่อถือจากเจ้าของตลาดว่าไม่มีประวัติค้างจ่ายหนี้ โดยจะใช้ข้อมูลและรูปแบบนี้เพิ่มการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันให้กับรายย่อยจนถึงรายเล็กได้มากขึ้น เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินของกลุ่มดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันธนาคารปรับสัดส่วนสินเชื่อสำหรับสินเชื่อไม่มีหลักประกันเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิมเพียง  20% เพื่อเปิดทางให้กลุ่มที่เคยอยู่นอกระบบ เข้ามาอยู่ระบบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีเงินเดือนประจำ แต่ไม่ได้เดินบัญชีกับธนาคาร และจะพิจารณาความเสี่ยงแบบยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เป็นห่วง และสมาคมธนาคารไทยอยู่ระหว่างการออกเกณฑ์ โดยเฉพาะกำหนดมาตรฐานของภาระหนี้ต่อรายได้ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนั้น ธนาคารจะคุมภาระหนี้ต่อรายได้ ผู้กู้ ไม่ให้เกิน50% สำหรับสินเชื่อรายย่อย จากเดิม ที่มีการให้สินเชื่อกับกลุ่มที่มีภาระหนี้ต่อรายได้สูงถึง60-70% แต่ก็ยังต่ำ หากเทียบกับบางธนาคารที่มีการให้สินเชื่อกับคนที่มีภาระหนี้สูงถึง 100%

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10