อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ชาวไร่อ้อยเฮ!18 ก.พ.กดปุ่มจ่ายเงินทั่วปท.

18 ก.พ. กดปุ่มจ่ายเงินชาวไร่อ้อยทั่วปท. 53 บาทต่อตัน เสริมสภาพคล่อง คาดใช้เงินสองงวด 7 พันล้าน ลุ้นอีกต่อรอเงินรัฐเพิ่มอีกตันละ 50 บาทปลายเดือนนี้ จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15 น.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าครม. เห็นชอบใช้กลไกกองทุนอ้อยฯที่เป็นรายได้จากระบบมาดูแลปัญหาราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 61/62 ที่อยู่ระดับ 700 บาทต่อตันเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยว่า ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.นี้เป็นต้นไป จะนำเงินกองทุนฯมาจ่าย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวไร่อ้อยในช่วงแรกก่อนจำนวน 53 บาทต่อตัน คาดว่า ใช้วงเงินประมาณ 3,500- 4,000 ล้านบาท  จากนั้นจึงจะจ่ายส่วนที่เหลืออีกประมาณ 17 บาทต่อตันในช่วงปิดหีบ

 “ประเมินล่าสุดอ้อยเข้าหีบแล้วประมาณ 65 ล้านตันอ้อยเราจะตัดระบบบัญชีจ่ายงวดแรกก่อนโดยใครพร้อมก็มาดำเนินการได้ทันทีโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยตรง ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินนี้ไปช่วยเสริมสภาพคล่องได้เป็นอย่างดีและจากนั้นเมื่อปิดหีบอ้อยส่วนที่เหลือก็จะจ่ายงวด 2 ต่อไปรวมทั้งหมดคาดว่าจะเป็นวงเงินประมาณ 7,000 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตามขณะนี้กองทุนฯกำลังพิจารณาว่า จะมีวงเงินเหลือที่จะบริหารนำมาส่งเสริมการจัดซื้อรถตัดอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อเตรียมตัวในฤดูการผลิตปี 62/63 ได้หรือไม่ในช่วงที่ระหว่างรอขั้นตอนการขอขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ระยะที่ 2) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ที่จะจัดวงเงินปีละ2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท หรืองบประมาณปี 62-64

รายงานข่าวจากชาวไร่อ้อย กล่าวว่า  นอกจากเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯแล้ว ครม.เมื่อ 8 ต.ค. 61ได้เห็นชอบให้นำเงินงบประมาณกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทมาช่วยเหลือปัจจัยการเพิ่มอีก 50 บาทต่อตัน ซึ่งจะช่วยรายละไม่เกิน 5,000 ตัน หรือไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย ล่าสุดได้รับแจ้งจากสอน.ว่าอยู่ในขั้นตอนการขอเสนองบ คาดว่า ปลายเดือนก.พ.นี้ น่าจะได้รับเงินเมื่อเงิน 2 ส่วนรวมกันก็จะทำให้ชาวไร่อ้อยมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นรวมแล้วก็จะได้เงินค่าอ้อยเพิ่มอีกอย่างต่ำ 100 บาทต่อตัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    57%
  • ไม่เห็นด้วย
    43%