อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ขนส่งฯ จ่าย 274 ล้านเวนคืนที่ 115 ไร่สร้างศูนย์ขนส่งนครพนม

กรมการขนส่งทางบก เตรียมจ่ายค่าเวนคืน 274 ล้านบาท ในพื้นที่ 115 ไร่ ปลูกยาง-ที่นา สร้างศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม ผ่านเส้นทาง R12 เชื่อมไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.49 น.


รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า กรมฯ เตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน (พ.ร.ฎ.เวนคืน) เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม วงเงินประมาณ 1,193 ล้านบาท จำนวน 115 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา โดยพื้นที่ 115 ไร่นี้พื้นที่ทั้งหมดเป็นของเอกชน มีบ้านเรือนประมาณ 5-6 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาทิ สวนยางและที่นา เบื้องต้นประมาณการค่าทดแทนประมาณ  274 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามต้องรอ พ.ร.ฎ.เวนคืน เสนอผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติก่อนถึงจะเข้าไปสำรวจและสรุปค่าเวนคืนอีกครั้ง ก่อนเร่งจ่ายค่าทดแทน เพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ในการก่อสร้างคาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีแล้วเสร็จ หรือจะเปิดให้บริการอย่างเร็วปลายปี 64 หรือต้นปี 65 สำหรับศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ตั้งอยู่ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม อยู่ทางด้านทิศใต้ของด่านพรมแดนและด่านศุลกากรนครพนม ใกล้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และอยู่ห่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน ประมาณ1.5 กม. ภายในศูนย์ขนส่งนครพนมจะมี 19 จุดหลัก ประกอบด้วย 1.อาคารอำนวยการกลาง 2.อาคารสำนักงาน ขบ. 3.อาคารตรวจควบคุมร่วม 4.อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า 5.อาคารคลังสินค้าทั่วไป 6.อาคารคลังสินค้าศุลกากร 7.อาคารซ่อมบำรุง 8.อาคารที่พักอาศัย 9.จุดตรวจทางเข้า-ออก 10.โรงอาหารเจ้าหน้าที่ 11.โรงอาหารบริการทั่วไป 12.ห้องน้ำสาธารณะ 13.สถานีชั่งน้ำหนัก 14.ห้องควบคุมไฟฟ้า 15.ลานจอดรถบรรทุกและหัวลาก 16.ลานกองตู้สินค้า 17.ลานจอดรถสินค้าอันตราย 18.ลานพิธีการศุลกากร และ 19.ลานจอดรถยนต์

อย่างไรก็ตามศูนย์ขนส่งนครพนมได้เป็นหนึ่งในสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า ของ ขบ. เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในเส้นทาง R12 ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว (ท่าแขก)-เวียดนาม (เมืองวินห์)-จีนตอนใต้ (มณฑลกว่างซี) ผ่านสะพานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่ระบบรางกับแนวรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-นครพนมด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 881