อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

การเมืองฉุดค้าปลีกซึมยาว

ความไม่แน่นอนของการเมืองหลังเลือกตั้ง ราคาสินค้าเกษตรต่ำทรงตัว ฉุดค้าปลีกปี62ซึมยาว วอนรัฐออกมาตรการเร่งด่วนกระตุ้น จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.45 น.

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดค้าปลีกปี62 สมาคมฯคาดว่าจะทรงตัวหรือเติบโตต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ  3-3.1% เนื่องจากนักธุรกิจมีความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของการเมืองหลังเลือกตั้ง ทำให้ยังต้องเฝ้าติดตามบรรยากาศโดยภาพรววมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้านการค้าในปีถัดไป รวมทั้งความไม่ชัดเจนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ โครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ  และราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มคนฐานรากโดยส่วนใหญ่ของประเทศยังชะลอตัวต่อเนื่อง
“การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลหากยังเป็นไปตามแผนเดิมที่ประกาศไว้ คือเร่งให้มีการประมูลภายในเดือนมี.ค. อาจทำให้เอกชนเกิดความมั่นใจลงทุนเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนผ่านการจ้างงานและการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งผลให้ตลาดค้าปลีกช่วงปลายปีเติบโต แต่หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังกล่าวคาดว่าทำให้ภาพรวมค้าปลีกซึมถึงทรุดในบางกลุ่มธุรกิจ โดย ซึม จากฐานผู้บริโภคกลางลงล่าง และทรงตัว ในฐานผู้บริโภคกลางขึ้นบน และนักธุรกิจยังต้องเสี่ยงกับความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19