อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

กอช.ดันกทม.เป็น"มหานครแห่งการออม"

กอช. ผนึก กรุงเทพมหานคร ดันกรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการออม” ดึงวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ นักเรียน นักศึกษาออม พร้อมเข้าฝึกอาชีพได้ พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.43 น.

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น มหานครแห่งการออม โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. กว่า 240,000 คน ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตในการออมเงินกับ กอช. และยังร่วมมือในการร่วมส่งเสริมการออมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เพี่อชีวิตที่สุขสบายหลังอายุ 60 ปี ได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ และเป็นต้นแบบแห่งการออมที่ดีให้กับสังคมไทย  

สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิก กอช. มีอายุระหว่าง 15-60 ปี สำหรับแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือนเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ในการดูแลประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาลให้ได้มีหลักประกันเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี  

ทั้งนี้ในปี 62  กอช.จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการสร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าเรียนฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครการจัดฝึกอบรม และการสร้างหัวหน้าทีมให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการออมและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่ผู้แทนจาก 50 สำนักงานเขต  และการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงการออมได้ง่ายยิ่งขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23