อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

นัดฟังเสียงสายสีแดงชาวอุดรฯ หาจุดตั้งป้ายรถเมล์-เส้นทาง

28-29 มี.ค. นี้ สนข. เตรียมจัดสัมมนากลุ่มย่อยฟังเสียงชาวอุดรธานีตามเส้นทางนำร่องสายสีแดง ช่วงยูดีทาวน์-สนามบินอุดรธานี กำหนดป้ายรถเมล์-แนวเส้นทาง-สิ่งอำนวยความสะดวก พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.05 น.


รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่าความคืบหน้าโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี หลังจากผลการศึกษาพบว่าระบบขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานีมี 6 แนวเส้นทาง ระยะทางรวม 70.4 กม. ใช้ระบบรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถเมล์ไฟฟ้า) ทั้งหมดนั้น วันที่  28-29 มี.ค. จะจัดสัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 2  ที่จะจัดขึ้นที่เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางนำร่องสายสีแดง ช่วงยูดีทาวน์-ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  11.1 กม. เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเส้นทางสายสีแดง เพื่อกำหนดจุดพื้นที่ จำนวนจุดป้ายรถเมล์ ชื่อป้ายรถเมล์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ป้ายรถเมล์ และเส้นทาง

โดยผลการศึกษาเบื้องต้นกำหนดค่าโดยสารอยู่ที่ 20 บาทตลอดสาย ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างประเมินราคาลงทุนและจำนวนรถที่จะใช้ เมื่อรับฟังสัมมนากลุ่มย่อยแล้วจะนำข้อมูลมาออกแบบป้ายรถเมล์ และแนวเส้นทาง เพื่อเตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกครั้ง ช่วงเดือน พ.ค.62 เพื่อสรุปโครงการ และผลการศึกษาแล้วเสร็จ ก.ค.62 ก่อนที่เสนอกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)เห็นชอบผลการศึกษา เพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) หรือเทศบาลนครอุดรธานีไปดำเนินการต่อไป

ขณะที่อีก 5 เส้นทางที่เหลือ ประกอบด้วย สายสีน้ำเงิน โกลบอลเฮ้าส์ บ้านตาด-สวนสาธารณะหนองแด 13.9 กม., สายสีเขียว ศาลแรงงานภาค 4 (ทล.22)-ทางแยกถนนโภคานุสรณ์ตัดกับถนนโพศรี 13.1 กม., สายสีส้มจากสถานีรถไฟอุดรธานี วนกลับมาสิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุดรธานี 9.8 กม., สายสีชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี- แยกถนนอดุลยเดชตัดกับถนนโพนพิสัย 9.6 กม. และ สายสีเหลือง แยกบ้านเลื่อม (จุดตัดถนนโพศรีกับทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก)-แยกบ้านจั่น 12.9 กม. ยังไม่ได้ลงกำหนดรายละเอียดที่ตั้งป้ายรถเมล์ ซึ่งต้องมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขบ. หรือเทศบาลนครอุดรธานีในการกำหนดป้ายรถเมล์และเปิดหาผู้ประกอบการเดินรถต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    28%
  • ไม่เห็นด้วย
    72%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 336