อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

พิโกไฟแนนซ์อ้อนคลังขอขยายวงเงินปล่อยกู้

สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ยื่นคลังขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อเป็นรายละ 100,000 บาท พร้อมขอความชัดเจนเรื่องปล่อยกู้ ชี้สภาพคล่องมีไม่พอ พุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 16.18 น.

นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้พิจารณาแก้ไขประกาศประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) สามารถขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อได้รายละ 100,000 บาท จากเดิม 50,000 บาท รวมทั้งแก้ไขการทำสัญญากรณีปล่อยกู้เกินวงเงินที่กำหนดไว้สามารถทำสัญญาเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น และลดปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศไทยขณะเดียวกัน ยังสอบถามถึงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงื่อนไขการปล่อยกู้ระหว่างกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ทั้งบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา, บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล, นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกับนิติบุคคล ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) กำหนดไว้ หากสามารถทำได้ก็จะเป็นเรื่องดีต่อการประกอบธุรกิจ

"การปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบส่วนใหญ่จะใช้เงินส่วนตัวมาดำเนินการ ส่งผลให้สภาพคล่องที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แม้จะเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารออมสิน แต่เงินที่นำมาปล่อยสินเชื่อได้เพียง 50% จากวงเงินที่กู้ยืมไป ทำให้ต้องขอความคิดเห็นจากกระทรวงการคลังว่ามีส่วนใดบ้างที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกู้ยืมเงินได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวขึ้น"นายคัมภีร์ ภิรมย์หวาด ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟินานิโก จำกัด กล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะเริ่มให้บริการวงเงินสินเชื่อกับสมาชิกของสมาคมพิโกไฟแนนซ์ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 62 เป็นต้นไป ซึ่งคงต้อรอความชัดเจนของกระทรวงการคลังประกอบด้วย โดยการปล่อยกู้จะพิจารณาเลือกให้สินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุนขยายธุรกิจเพิ่ม โดยกำหนดวงเงินเฉลี่ยรายละ 1-20  ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 15% เบื้องต้นตั้งเป้าหมายจะปล่อยสินเชื่อรวม 400 ล้านบาท 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49