อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

คลอดแผนลดตายสงกรานต์ปี62

คมนาคมเร่งจัดทำร่างแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เน้นมาตรการ777เหมือนเดิม เพิ่มความเข้มข้น พร้อมเสนอบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างจริงจัง และต้องให้ผู้กระทำผิดต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วย พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 11.27 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ในวันที่14มี.ค.นี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม จะเป็นประธานการประชุมจัดทำร่างแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62 ของกระทรวงคมนาคม โดยเบื้องต้นแผนดังกล่าวยังคงจะนำมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 มาใช้เหมือนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 61และเทศกาลปีใหม่ ปี 62 แต่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง3-5ปี แล้วนำมากำหนดเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งต่อว่า การจัดทำร่างแผนดังกล่าวยังจะเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค ผู้ที่เมาแล้วขับ หรือขับขี่รถด้วยความประมาท เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีการเพิ่มลงโทษปรับ หรือจำคุกตามกฎหมายแล้ว อาจจะเพิ่มมาตรการที่ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามเวลาที่เหมาะสมในแต่ละความผิดด้วย นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นยังพบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของคน ดังนั้นจำเป็นต้องหาวิธีการที่จะทำให้คนขับขี่รถบนท้องถนนเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งด้วยว่า มาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคมนั้น จะนำมาดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จะมีการนำเสนอมาตรการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย เพื่อนำมาเพิ่มเติมในร่างแผนดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ ก่อนกำหนดเป็นแผนที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47