อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

ยูโอบีชู 5 กองทุนเด่นรับมือศก.โลกผันผวน

บลจ.ยูโอบีแนะลงทุนสินทรัพย์หลากหลายกระจายความเสี่ยงช่วงเศรษฐกิจโลกผันผวน  พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล ชู 5 กองทุนเด่น อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)  เปิดเผยว่า มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า หลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 62 อยู่ที่ 3.5% และปี63 มาอยู่ที่ 3.6%   ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯที่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวลง และเจอกับปัญหาหลายด้าน  เช่น เงินเฟ้อหดตัว  ผลกระทบจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงในภูมิภาคอื่นๆ  ดังนั้น แนะนำกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน 

 ทั้งนี้เน้นพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิตอล  โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในกระบวนการบริหารการลงทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนเชิงวิเคราะห์ได้อย่างเจาะลึกและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารการลงทุน นำไปสู่กระบวนการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดี

“ เน้นบริการการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือ “Premier Online” ซึ่งนักลงทุนจะได้รับความสะดวกมากขึ้นจากขั้นตอนการสมัครใช้บริการและการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน นอกจากนี้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพื่อตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวของนักลงทุนด้นำเสนอบริการ “Premier Advice” ซึ่งเป็นบริการช่วยจัดพอร์ตการลงทุนออนไลน์  พร้อมเปิดบริการช่องทางการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ QR Code  ในไตรมาส 2 ปีนี้”

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กล่าวว่า ความเสี่ยงในการลงทุนจะเพิ่มสูงขึ้น การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทจึงมีความสำคัญควรเน้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นที่มีคุณภาพสูง หรือเลือกลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสามารถกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น และมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในภาวะตลาดผันผวนได้ ทั้งนี้แนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ เพื่อโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

สำหรับ 5 กองทุนที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1. กองทุนเปิดไทย ตราสารหนี้ (TFIF) ระดับความเสี่ยงกองทุน 4 ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหรือภาคเอกชน ที่มีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงเป็นหลัก 2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาโอกาสรับรายได้แบบสม่ำเสมอ และลดความเสี่ยงจากปัจจัยดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง 

3. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (UFIN) ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ 4.กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (UNI) ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่  และ 5. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (UCHINA) ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30