อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

ทอท.เลื่อนขายซองดิวตี้ฟรี4สนามบิน ออกไปอีก2สัปดาห์

"นิตินัย"ประกาศเลื่อนขายซองดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน-การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิออกไปอีก 2 สัปดาห์  พร้อมชี้แจงข้อสงสัยในทุกประเด็น  ยันปฏิบัติตามขั้นตอนโปร่งใส ตั้งเป้าหมายได้ตัวผู้ชนะประมูลก.ย.นี้ จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 12.46 น.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า  บริษัทชะลอกการเปิดขายซองเอกสารงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงการให้สิทธิประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกไปก่อน จากกำหนดการเดิมที่จะเปิดขายซองระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-1 เม.ย.62 

ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากที่ประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียด (ทีโออาร์) ทั้ง 2 โครงการออกมาแล้ว เกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กังวลว่าอาจเกิดการผูกขาด ดังนั้น ทอท.จะชี้แจงจนกระทั่งหมดข้อสงสัย คาดว่าการเลื่อนเปิดขายซองประมาณ 2  สัปดาห์  อย่างไรก็ตาม ทอท.มั่นใจว่าการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน และถ้าไม่มีข้อโต้แย้งจะพิจารณาขายซอง" ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดของทั้งสองโครงการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท.และประเทศที่จะได้รับเป็นสำคัญ   อย่างไรก็ตาม ทอท. ยังคงตั้งเป้าหมายจะเปิดประมูลและได้ตัวผู้ชนะ ในเดือนก.ย.62 เพื่อให้เอกชนมีเวลา 1 ปีในการลงทุนและเปิดให้บริการได้ในเดือนก.ย.63"

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63