อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เจ้าท่าเข้มปลอดภัยสงกรานต์ 62

กรมเจ้าท่ารับมือสงกรานต์62 จัดจุดอำนวยความสะดวกที่ท่าเทียบเรือ70จุดทั่วประเทศ ย้ำผู้ประกอบการต้องทำตามกฏหมายฝ่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน2หมื่นบาทและพักใช้ใบอนุญาติใช้เรือสูงสุดไม่เกิน2ปี พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 18.02 น.


เมื่อวันที่20มี.ค.ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า นายสมศักดิ์ ห่มม่วง  อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 62 ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และคาดว่าระหว่างวันที่ 11-17 จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ตามแหล่งน้ำสำคัญ  ๆ อาทิ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำที่มีการเดินเรือ หรือแหล่งท่องเที่ยวตามชายทะเล กรมเจ้าท่าจึงได้ทำแผนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างเข้มข้น โดยแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อตรวจสภาพ ความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือต่าง ๆ และประชุมซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด เพื่อรองรับการเดินทางทางน้ำอย่างเต็มที่

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมเจ้าท่าจึงจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า  และแอพพลิเคชั่น Marine I lert u โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพการพร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์การเดินทางทางน้ำประจำท่าเทียบเรือทั่วประเทศ 70 จุด อัตรากำลังพล 552 คน เรือรักษาการณ์ 65 ลำ แบ่งเป็น
ในส่วนกลาง  2 จุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร และส่วนภูมิภาค  68 จุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหนาแน่น เพื่อดูแลการขึ้น-ลงเรือ ให้คำแนะนำในการเดินทาง ตรวจตราพฤติการณ์ต้องสงสัยไม่น่าไว้วางใจ รวมทั้งประสานและกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสารให้จัดเตรียมเรือบริการอย่างเพียงพอกับความต้องของประชาชนและนักท่องเที่ยว นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่ายังมีมาตรการป้องกันให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ดำเนินการติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ และท่าเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บนท่าเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร ติดไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ จัดให้มีที่กั้นทางเดือนขึ้น-ลง ตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ และเครื่องจักรเรือให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ เบาะที่นั่งชูชีพ และพวงชูชีพ รวมถึงเครื่องมือดับเพลิงในอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดป้ายระบุจำนวนคนโดยสาร 

ทั้งนี้เรือทุกลำต้องไม่บรรทุกคนโดยสารเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ และระมัดระวังในการนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ ลดความเร็วขณะเรือสวนแล่นกันในระยะใกล้ ควบคุมไม่ให้ผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ กราบเรือ หลังคาเรือ หรือกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และห้ามผู้ควบคุมเรือทุกลำ ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาในขณะควบคุมเรือ หากฝ่าฝืนจะลงโทษขั้นเด็ดขาด โดยผู้ประกอบการจะถูกพักใช้ใบอนุญาตใช้เรือ ส่วนผู้ควบคุมเรือจะถูกพักใช้ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ซึ่งเหมือนกับใบขับขี่ พร้อมมีโทษปรับ ส่วนจะปรับเท่าไหร่และถูกพักใช้ใบอนุญาตกี่ปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาความผิดเป็นกรณีไป ซึ่งโทษปรับสูงสุดไม่เกิน2หมื่นบาท และใบอนุญาตใช้เรือและประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีโทษสูงสุดพักใช้ไม่เกิน2ปี

อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ และต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า    สายด่วน 1199 ตลอด24 ชั่วโมง
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35