อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

ตั้งศูนย์เกาะติดใช้ไฟช่วงพิธีบรมราชาภิเษก-เลือกตั้ง

3การไฟฟ้าฯตั้งศูนย์เกาะติดใช้ไฟช่วงเลือกตั้ง – พิธีบรมราชาภิเษก สั่งหยุดซ่อมบำรุง พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 18.20 น.

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า  เปิดเผยภายหลังประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ปี 62 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ว่า  3 การไฟฟ้าได้เปิดศูนย์ติดตามการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ปี 62  อย่างใกล้ชิด จะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งหยุดการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาดังกล่าว  และจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกจัดงานสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น 
 
“ ช่วงฤดูร้อนที่อาจทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ทั้ง 3 การไฟฟ้าได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ให้ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เชื่อถือได้ และยังได้ติดตามความก้าวหน้าดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เช่น การจัดเตรียมมาตรการรองรับแผนการหยุดซ่อมบำรุงระบบผลิตก๊าซธรรมชาติ เพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทดแทน ตามลำดับต้นทุน พร้อมรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในช่วงซ่อมบำรุงดังกล่าว และโครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการคาดการณ์กำลังการผลิตอย่างแม่นยำและอาจลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคต”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23